Instruktörer för eftersök på björn

Tre instruktörer för eftersök på björn har utbildats på Älvsby jaktskytteklubbs bana i Jonstorp i Norrbotten. Utbildningen leddes av konsulenterna Arne Karlsson och Sivert Borup från JRF-kansliet i Södertälje. Efter en mycket realistisk och väl genomförd utbildning kunde de tre instruktörerna ta emot intygen. I röken från elden kan skönjas från vänster Lars Klintberg, Arne […]

Tre instruktörer för eftersök på björn har utbildats på Älvsby jaktskytteklubbs bana i Jonstorp i Norrbotten.

Utbildningen leddes av konsulenterna Arne Karlsson och Sivert Borup från JRF-kansliet i Södertälje.

Efter en mycket realistisk och väl genomförd utbildning kunde de tre instruktörerna ta emot intygen.

I röken från elden kan skönjas från vänster Lars Klintberg, Arne Asplund och Stig Engman, som flankeras av riksviltvårdskonsulent Arne Karlsson.