Svenska jakttraditioner har fått stryka på foten, men i övrigt hittar inte Jordbruksverket några negativa konsekvenser av de gällande fjälljaktsreglerna.
Foto: Shutterstock Svenska jakttraditioner har fått stryka på foten, men i övrigt hittar inte Jordbruksverket några negativa konsekvenser av de gällande fjälljaktsreglerna.

Inte aktuellt ändra fjälljakten

Regeringen tror inte att Sverige kan ändra tillbaka reglerna för fjälljakten. Det säger Lennart Gert på Jordbruksverket till Dagens Eko.

Fram till 2007 hade svenska jägare företräde till fjälljakt framför utländska jägare. Men det trodde regeringen kunde bryta mot EU-regler och därför ändrades reglerna så att det blev lika för alla.
Svenska Jägareförbundet vill att reglerna ändras tillbaka.

Vill inte åka till fjälls längre
– Det är många jägare som inte far upp till fjälls längre för man tycker det är för mycket folk där, somliga har slutat jaga till fjälls helt och hållet utan jagar nere i skogen eller på andra ställen istället, säger Hans Geibrik, ansvarig för fjälljaktsfrågor vid Jägareförbundet, till Ekot.
Han framhåller att både Finland och Danmark har regler som ger landets egna jägare förtur och att EU godkänt det.
På Jordbruksverket har man undersökt om utländska jägares utökade möjligheter svensk jakt medfört några negativa effekter på småviltsjakten på fjället.

Har påverkat svenska jakttraditioner
– Med det kunskapsunderlag vi har så har vi inte sett några större negativa effekter på småviltsstammarna, naturmiljön och rennäringen. Däremot har den svenska jakttraditionen inte kunnat vidmakthållas, säger Lennart Gert på Jordbruksverket, till Ekot.
Men någon återgång till tidigare regler blir det inte, enligt Gert.
– Nej, regeringen har ju funnit att det inte går som medlem i EU att återgå till de gamla reglerna, säger han till Ekot.