Intern SJF-kritik vid vargmöte

I lördags arrangerades ett möte kring varg i Folkets hus i Filipstad. På plats fanns en panel som tog upp vargfrågan utifrån olika aspekter. Bland paneldeltagarna var Lars-Erik Kalles, vice ordförande i Svenska Jägareförbundet. Han var gav stark kritik till den egna ordföranden Torsten Mörner, rapporterar Värmlands Folkblad.

– Åren med honom är förlorade år. Förbundet borde ta fram problemen. Det är inte bara jägarnas problem. Det är ett problem för dem som vill ut i naturen, en katastrof för småbruket och fäbodbruket. Vi måste också ta upp fighten med Bryssel. Vargfrågan måste avgöras här, sade Lars-Erik Kallas under mötet.

En lokal fråga

Att vargfrågan är en sak som borde avgöras av de lokala befolkningarna som drabbas, var en gemensam åsikt bland många av paneldeltagarna.
– Rovdjur i närheten av människors boningar ska avlivas, oavsett bevarandegrad. Det är märkligt att naturskyddsorganisationerna gör allt för att fördärva för landsbygden. Det är ett tufft jobb, men vi får aldrig ge upp kampen, sade Henrik Tågmark från Jägarnas Riksförbund.
– Vargen förstår man inte förrän man har den inpå livet själv, sade Mats Persson från Folkaktionen ny rovdjurspolitik.
Under mötet föreslogs en manifestation i Stockholm. Man diskuterade även om de värmländska jägarna ska fortsätta att riskera sina hundars liv vid eftersök på trafikskadat vilt.