Internetupprop mot vargjakten

Svenska Rovdjursföreningen har startat ett Internetupprop där man protesterara mot licensjakten på varg. Namnunderskrifterna ska skickas till miljöminister Andreas Carlgren och politikerna i miljö- och jordbruksutskottet.

Uppropet, Nej till licensjakt på varg, lades ut på Internet och kopplades till Rovdjursföreningens hemsida på annandagen. Föreningen hävdar bland annat att jakten saknar vetenskaplig grund och uppmanar människor att skriva under på följande:
”Upprop!
• Jag protesterar mot att regering och riksdag öppnat för licensjakt på varg i ett läge där vargens bevarandestatus är långt ifrån säkerställd i Sverige!
• Jag protesterar också mot att vargstammen ska begränsas till 210 individer. Istället bör ett nytt etappmål sättas om 30-40 föryngringar sättas fram till dess att den av regeringen tillsatta utvärderingen rapporterat sina resultat den 1 juli 2012. Detta för att säkra vargstammens möjligheter att uppnå gynnsam bevarandestatus!”