Invandrad östvarg slog till i Dalarna

Det var den invandrade varghannen från Finland-Ryssland som dödade en tamren vid Prästbodarnas fäbodvall öster om Rättvik. Det visar DNA-prov.

Första gången vargen registrerats var den 18 december förra året då vargen befann sig i Pessinki i nordöstra Norrbotten.

Vargens vandring ned till Dalarna och Rättvik har följts upp av länsstyrelsernas fältpersonal samt vargforskarna i Skandulv på Grimsö.

I ett pressmeddelande från länsstyrelsen i Dalarna hävdar Olof Liberg, som är koordinator för den skandinaviska vargforskningen, att vargen som dödade en tamren öster om Rättvik är den första varg som invandrat så långt ner i Sverige sedan 1990. Det har konstaterats invandrade vargar från öster i norra Sverige och Norge tidigare.

Rekordlång vandring

– Men ingen av dessa vargar har vandrat ned till Dalarna eller Värmland, konstaterar Olof Liberg.

Att vargar har vandrat långt som denna varg, över 80 mil, har konstaterats tidigare. En varghona från södra Norge vandrade för några år sedan ända upp mot ryska gränsen i nordöstra Finland.

En varghanne med radiosändare från Kynnereviret vandrade under våren och försommaren genom Värmland, Dalarna och norr ut. Den vargen befann sig i mitten av juni i Lycksele-området enligt rapporter från Grimsö viltforskningscentrum.

– Fler invandrade vargar behövs, påstår Staffan Bensch, ledare för laboratoriet vid ekologiska institutionen i Lund. Annars kan inaveln i den skandinaviska vargstammen förvärras.