Ja och nej till skyddsjakt på varg

Två ansökningar om skyddsjakt på varg har gjorts i Dalarna. Länsstyrelsen beviljar den ena men avslår den andra, meddelar myndigheten.

Den ena ansökan gäller en varg som angripit får två gånger i sommar och ytterligare en gång under hösten.
Enligt en DNA-analys är det samma individ som angripit fåren.
Länsstyrelsen har tidigare beviljat skyddsjakt på denna varg, men tiden gick ut innan någon varg fälldes.
Efter angreppet under hösten har länsstyrelsen fattat ett nytt beslut om skyddsjakt, som då tillåts mellan den 29 oktober och 12 november.
Den andra ansökan är gjord efter att en varg angripit en hund. Där väljer länsstyrelsen att avslå ansökan.