I Örebro län får tre lodjur fällas. Men i Gävleborg, där den förra jakten på fem lodjur var klar på några timmar, stoppar länsstyrelsen lojakten i mars.
Foto: Shutterstock.com I Örebro län får tre lodjur fällas. Men i Gävleborg, där den förra jakten på fem lodjur var klar på några timmar, stoppar länsstyrelsen lojakten i mars.

Ja till lojakt i Örebro län – nej i Gävleborg

(UPPDATERAD) I Gävleborgs län, som senast hade en licenskvot på fem lodjur, slopas lojakten i mars. Men i Örebro län, som inte hade lojakt förra vintern, blir det en kvot på tre lodjur.
Att fem lodjur sköts på några timmar i Gävleborg den 1 mars i år, räcker inte som beslutsunderlag för att tillåta jakt igen i mars 2019 , enligt Simon Viklund på länsstyrelsen.

När det var jakt på fem lodjur i mars 2018 var hela kvoten fälld redan i tio-tiden den 1 mars, när jakten startade.
– Jag håller med om att det gick väldigt snabbt, men vi kan inte bygga förvaltningen av lostammen på det, kommenterar Simon Viklund, vilthandläggare på länsstyrelsen i Gävleborg.

12,5 loföryngringar hittades i länet
Istället är det den senaste inventeringen av antalet lofamiljer som gäller.
– Det hittades 12,5 länsvisa föryngringar. Miniminivån är 13, säger Simon Viklund.
• Och ni litar på att den inventeringen stämmer med verkligheten när fem lodjur sköts på några timmar den 1 mars i år?
– Ja, det är det är inventeringsresultatet vi måste utgå från, svarar vilthandläggaren Simon Viklund.
Från Jägarnas Riksförbund (JRF) är kritiken hård, både mot att inventeringarna inte ger en sann bild av antalet lodjur och att en del länsstyrelser satt egna, extra höga mål för lostammen.
– Det finns ett extra förvaltningsmål på 16 länsvisa föryngringar per år. Det är länets viltförvaltningsdelegation som har beslutat om det, förklarar Simon Viklund.

Tre lodjur på Örebro-kvoten
I Örebro län blir det däremot jakt på tre lodjur med start den 1 mars. Ett lodjur får fällas i jaktområdet norr om väg E18/E20. Två lodjur får skjutas i området som är söder om väg E18/E20.