Ja till skyddsjakt på Skånevarg

Naturvårdsverket beviljar skyddsjakt på varg i sydöstra Skåne efter att 23 får har dödats i augusti. Nio ansökningar om skyddsjakt har kommit in till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har fattat beslut om skyddsjakt eftersom fyra fårbesättningar drabbats av skador inom knappt två veckor. Det finns inte någon annan lämplig lösning på kort sikt, som till exempel rovdjursavvisande stängsel, för att förhindra fortsatta allvarliga skador, resonerar verket.

”Fortsätta med förebyggande åtgärder”
– Det är dock fortsatt viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder för att skydda sina tamdjur. Vargar kommer att etablera sig i södra Sverige och riksdagen har beslutat att vargen ska finnas i sina naturliga utbredningsområden, även i Skåne, säger Göte Hamplin, handläggare på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Skyddsjakten är tillåten under perioden från och med den 21 augusti till och med den 11 september.

Jakten får ske under hela dygnet. Elektronisk bildförstärkare får användas vid skyddsjakten.

Jägare ska utses
– Skyddsjakten kommer att ske under kontroll av länsstyrelsen. Endast jaktledaren och de jägare som jaktledaren utser har rätt att skjuta vargen. Om någon olagligen skjuter vargen är det att betrakta som ett grovt jaktbrott vilket normalt ger fängelse, varnar Bertil Nilsson, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande från myndigheten.

En jaktledare kommer att utses i början av nästa vecka.