Jägare klagar på osaklig TV

I Norge har två TV-inslag mötts av mycket kritik, inte minst från jägarhåll, för att vara osakliga, skriver Jegernes Intresseorganisasjon i ett pressmeddelande. Inslagen sändes av NRK:s Naturredaktion. Nu klagar jägarna hos tillsynsmyndigheten Kringkastningsrådet

Det första är ett inslag i programserien ”Uberørt”. Där hävdas att en kungsörn som hittats hade blivit förgiftad av blyammunition från en slaktad älg. Dock hittades kungsörnen i mars, en lång tid efter att älgjakten avslutats i området där den hittades. Sannolikheten att slaktrester fått ligga ostört så länge och sedan ätits av kungsörnen är inte särskilt stor.

Olika resultat av analyser
Prover av örnen skickades till Tyskland där det dessutom inte kunde påträffas några högre halter av bly. Senare skickades prover till norska Bergen och plötsligt fanns det höga halter av bly.
”Jegernes Intresseorganisasjon vill inte spekulera i detta, men förbehåller oss rätten att hävda att detta kan ha helt andra orsaker än bly från ammunition”, skriver organisationen i pressmeddelandet.
TV-inslaget sändes också vid en tidpunkt som Jegernes Intresseorganisasjon inte ser som en slump. Strax därefter behandlade Stortinget förslaget om upphävande av förbud mot blyhagel.

Onyanserat om vargetablering
Det andra är ett program som sändes den 10 februari och kallas ”Ulvene kommer”.
Programmet handlar om etableringen av ett vargrevir i Østmarka. Här tycker organisationen att delar av programmet är intressant och bra, men att det finns en skev politisk och ideologisk sida av programmet som inte ger rätt bild av vargens påverkan. De personer som intervjuades var personer som inte drabbats negativt av vargens etablering, samtidigt som personer som offentligt talat ut om obehag när de exempelvis rastat hundar och mött varg inte fått medverka.
”Är konflikten mellan varg och hund något man inte vill ha som element i debatten från programskaparens sida?”, frågar Jegernes Intresseorganisasjon i pressmeddelandet.
Nu hoppas organisationen att tillsynsmyndigheten Kringkastningsrådet ska granska inslagen.