Jägareförbundet ansöker om jakt på 18 vargar

Enligt Viltskadecenter består den svenska vargstammen av 230-250 individer. Det överstiger regeringens delmål rejält. Nu uppmanar Svenska Jägareförbundet regeringen att frysa vargstammen.

– Nu kan inte miljödepartementet blunda längre. Vargstammen ökar snabbt, etappmålet är nått med råge och det är hög tid att genomföra en utvärdering av vargstammens effekter, säger Torsten Mörner, ordförande i Svenska Jägareförbundet, till Nya Wermlands-Tidningen, NWT.
Jägareförbundet har skickat en ansökan om tre vargari sex olika revir i Dalarna, Gästrikland, Värmland, Västra Götaland och i Örebro län. Detta innebär totalt 18 vargar.
– Följ rovdjursutredningens rekommendation och frys vargstammen tills dess Naturvårdsverket utrett frågan om en framtida regional förvaltning och förvaltningsplaner. Detta skulle öka rovdjurspolitikens trovärdighet, säger Torsten Mörner till NWT.
Nya riktlinjer från EU
Nyligen lär statsminister Fredrik Reinfeldt ha sagt att länsstyrelserna ska få möjligheter att fatta regionala beslut om vargförvaltning.
EU-kommissionen har antagit nya riktlinjer, vilket ger Sverige större möjligheter att förvalta rovdjursstammarna och där ta större hänsyn till både ekonomiska och sociala intressen.
Att varg skjuts genom skyddsjakt har visat sig ha effekt i åtminstone två revir. I Jangenreviret sköts en varg för ett år sedan. Efter det har bara en hund angripits i reviret. I Gräsmarksreviret sköts också en varg, och där har ingen hund attackerats.