Jägareförbundet: ”JRF kan bidra till utebliven vargjakt”

Jägareförbundet anser att Jägarnas Riksförbund kan ha bidragit till att det inte blir någon licensjakt på varg i vinter. Den slutsatsen drar Jägareförbundets rovdjursansvarige, Gunnar Glöersen. 
– När man avtvingar ministern ett definitivt nej under ett möte, så stänger man dörren för fortsatt diskussion, säger Gunnar Glöersen. 
Han anklagar också andre vice ordföranden i Jägarnas Riksförbund, Henrik Tågmark, för att ljuga. 

I fredags berättade andre vice ordföranden i Jägarnas Riksförbund, Henrik Tågmark, om ett möte med miljöminister Andreas Carlgren. Intervjun med Tågmark publicerades i Jakt & Jägares webbtidning. Vid mötet deltog representanter för Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund (JRF), Samernas Riksförbund, LRF och Fäbodbrukarna. 

Nöjda med ministermötet
Samtidigt publicerades Svenska Jägareförbundets webbsite bara en kortare artikel där man berättade att mötet hade ägt rum och att Jägareförbundets representanter var nöjda med mötet. 
Henrik Tågmark berättade bland annat att JRF var ensamma vid sittande möte att kräva ministern på ett svar på licensjakt redan i vinter – för att vargstammen i landet inte ska bli ohanterlig. 
Det tog hus i helsicke, kan man lugnt säga. 

”Jägarnas Riksförbund ljuger”
Under måndagseftermiddagen kom en artikel med rubriken ”Jägarnas Riksförbund ljuger” på Svensk Jakts del av hemsidan.
Gunnar Glöersen har skrivit artikeln och han är upprörd över flera saker, bland annat för att Tågmark berättat vad han ansåg sig ha hört på ett ”informellt” möte. 
– Frågan är om vi vågar ha några fler möten tillsammans med Jägarnas Riksförbund. Det här har lett till att medlemmar hör av sig och vill lämna vårt förbund, säger Gunnar Glöersen. 
Men nog måste Tågmark ha rätt att berätta för medlemmarna vad som utspelade sig på mötet? 
– Politik handlar om förtroende och förhandling, annars kommer man aldrig att kunna vara med och påverka utvecklingen. Tågmarks tolkningar var också grova förvanskningar av vad som sades vid mötet, svarar Gunnar Glöersen. 

Sen nyhet om Carlgrens nej
På söndagen, två dagar efter Jakt & Jägares publicering i webbupplagan, lade Svensk Jakt ut nyheten om att Carlgren sagt nej till licensjakt på varg i vinter. Att JRF skulle ha varit ensamma om kravet är en av lögnerna, hävdar Gunnar Glöersen. 
– Jag framförde att det är oerhört viktigt att vi kommer igång med vargjakt redan i vinter. Jag använde inte ordet licensjakt men innebörden var den samma. Men att som Jägarnas Riksförbund avkräva ministern ett svar om licensjakten, och få ett definitivt nej på frågan, stänger bara dörren för fortsatt diskussion. 
Vargjaktsfrågan kan dö
Risken är att tjänstemännen på Naturvårdsverket uppfattar den politiska signalen och därmed är frågan död, säger Gunnar Glöersen. 
Henrik Tågmarks tolkning var att Gunnar Glöersen sa ja till inplantering av varg. Också det kallar Glöersen för en lögn. 
– Carlgren frågade aldrig om hur vi ställde oss till inplantering. Han frågade hur vi skulle lösa de genetiska problemen med inavel i vargstammen. Min tolkning är att andemeningen var att vi ska ha så få vargar som möjligt men utan inavel. 

Naturlig invandring osäker väg
Glöersen hävdar att han då förde ett resonemang kring några tänkbar alternativ. Ett sätt är att förlita sig till naturlig invandring, men det är en osäker väg, enligt Glöersen. 
– Det tog 17 år för den första vargen att komma hit. Samtidigt vet vi att EU ställer stora krav på att vi har en ”gynnsam bevarandestatus”. Risken är då att vi tvingas dras med en mycket större vargstam för att stoppa inaveln. Hur kommer vi runt det? Det vore tjänstefel av mig att inte föra diskussionen om inplantering – om det leder till att det kanske räcker med 150 vargar. Ingen i Jägareförbundet vill ha en massa vargar, därför diskuterar vi lösningar som kan innebära så få vargar som möjligt, kommenterar Gunnar Glöersen. 

Beredda diskutera inplantering
Hans upplevelse är att många jägare i landet är beredda att diskutera inplanering under förutsättning att det sätts ett definitivt tak för vargstammen. Men Glöersen poängterar också att förbundsledningen inte kan ta ett sådant beslut utan förankring hos medlemmarna. 
Med vid mötet med Andreas Carlgren var också Per Gustav Idivuoma, ordförande i Samernas Riksförbund i Sverige. Han är nöjd med Glöersens resonemang om hur vargstammens inavel kan hindras. 

Samerna vill flytta vargar
– Vi och LRF ställde oss helt bakom Glöersens resonemang. Om man förlitar sig till naturlig invandring måste vi kanske ha 500 vargar för att stammen inte ska bli inavlad. Då är risken att de sprider sig lika mycket norrut som söderut och då får vi ett helsicke i rennäringen. Varg och renar går inte att förena. Vi har dessutom lo, järv, björn och kungsörn. Därför är flyttning av vargar ett bra alternativ. Det kan ske samtidigt som man söver och märker dem, säger Per Gustav Idivuoma. 
Hans upplevelse är att det var Jägareförbundets representanter vid mötet som lyfte frågan om hur genetiken i vargstammen kan räddas från inavel. 
Idivuoma är också inne på att man måste kunna ha informella arbetsmöten som inte refereras utåt i massmedia.

JRF: ”Jägareförbundet bäddar för inplantering av varg”

Av Anders Ljung  

Jägareförbundet håller på att bädda för ett regeringsförslag om inplantering av varg, befarar Henrik Tågmark, rovdjursansvarig på Jägarnas Riksförbund
Han har svårt att tro på att han provocerat fram ett nej till vargjakt från miljöminister Andreas Carlgren.

 
– Nyligen kom ju Jägareförbundet med ett eget utspel, där de kräver jakt på sammanlagt 18 vargar i sex revir. Mötet med ministern hölls bland annat med anledning av att regeringen snart ska skriva en rovdjursproposition, så det är ont om tid, resonerar Henrik Tågmark.
Dessutom hade Jägarnas Riksförbund bett om att få ett ministermöte om behovet av vargjakt så snart som möjligt.
– Efter att ha fått inbjudan till ett möte, förvisso tillsammans med fyra andra berörda organisationer, förväntade vi att åtminstone få svar på frågan om vargjakt. Annars hade det känts som en ganska meningslös resa, säger Henrik Tågmark.

”Spel för gallerierna om vargjakt”
Jägareförbundet ställde däremot ingen rak fråga om vargjakt till ministern.
– Ska man därmed se deras utspel om jakt på 18 vargar som ett spel för gallerierna? undrar han.
Att beskylla Jägarnas Riksförbund för att ljuga om att Jägareförbundet vill ha inplantering av varg faller på sin egen orimlighet, anser Henrik Tågmark.
– Glöersen bekräftar ju sådana tankegångar när han talar om förflyttningar av vargar. För mig är det inget annat än inplantering, eller menar Glöersen att det skall ske med insemination?

Medlemsnej till inplantering
– Både LRF och samerna tycks vara inne på samma linje. Det innebär att Jägarnas Riksförbund är ensamma om att inte vilja ha insättning av nya vargar i Sverige. Vi har redan frågat våra medlemmar om detta och fått ett klart nej, kommenterar Henrik Tågmark.
Han är rädd för att Jägareförbundet med ministermötet bäddat för en proposition om inplantering av varg. 
– Det återstår bara några få månader innan proppen läggs för riksdagen. När nu Glöersen och Jägareförbundet sticker åt detta köttben till ministern så måste våra medlemmar och övriga jägare kämpa mot något som är främmande för den vilda faunan.