Jägareförbundet överklagar skyddsjakt på lo

Naturvårdsverket beviljade skyddsjakt på fyra lodjur i Vilhelmina norra och södra samebyar. Dessa får alltså skjutas utöver de sju som fälldes under den första veckan av den ordinarie skyddsjakten. Nu kritiseras beslutet starkt av Jägareförbundet, som överklagar skyddsjakt.

– Beslutet innebär att samebyarna utser jaktledare och jägare, och får jaga på all mark, oavsett vem som har jakträtten. Dessutom får de jaga med hjälp av skoter. Beslutet riskerar att öka konflikten mellan renskötare, markägare och jägare, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägarförbundet Västerbotten, till Västerbottens-Kuriren.


Naturvårdsverket har satt ett antal villkor kring sitt beslut. Skyddsjakten inom samebyarna är endast förbehållen medlemmar i samebyarna. Jaktdeltagarna måste anmälas till länsstyrelsen innan jakten startas. Dessutom får de räkna med att länsstyrelsens naturbevakare följer med på jakterna.

”Samebyarnas angelägenhet”

– Skyddsjakten beviljas för att minska rovdjursskadorna på de båda samebyarnas renhjordar. Det är därför samebyarnas angelägenhet att få jakten utförd när de tycker att det passar dem bäst, inte jägarna, motiverar länsstyrelsens Anders Wetterin på Naturvårdsverket till Västerbottens-Kuriren.Anders Wetterin framhåller att samebyarna får ta hjälp av ortsbor i jakten, men att jaktledarna ”måste inte följa jägarna i hasorna”.

I jakten, som sker inom Åsele, Dorotea och Vilhelmina kommuner nedan odlingsgränsen, får jägarna använda skoter till att ringa in lodjuren. Dock får de inte jaga djur från skotern.

De lodjur som fälls tillfaller staten och Naturhistoriska museet. Den som fäller ett djur får därmed varken behålla skinn eller kranium.

Tar kraftigt avstånd

Jägareförbundet tar kraftigt avstånd från Naturvårdsverkets beslut. De anser att jakträttsinnehavare och jägare som löst jakträttsbevis ska få jaga lodjuren. Även länsstyrelsen lämnade den rekommendationen i sitt yttrande till Naturvårdsverket.

Medan överklagan behandlas gäller står Naturvårdsverkets beslut fast.