Foto: Shutterstock & privat Jägaren Örjan Norberg skräder inte orden när han beskriver situationen på Holmen Skogs marker norr om Örnsköldsvik.

Jägarilska mot Holmens vinterjakt på älg – 1,5 meter snö och dräktiga kor

1,5 meter tung snö, dräktiga kor och fullskjutet enligt jägarna. Ändå plogar Holmen Skog grusvägarna norr om Örnsköldsvik för att genomföra en vinterjakt med målet att fälla tio kor och 36 kalvar. Det upprör känslorna hos traktens jägare.

Jakt & Jägare har talat med ett flertal personer med insyn i älgjakten på Holmen Skogs marker norr om Örnsköldsvik i Västernorrland.

Kokar i leden

Det är ingen överdrift att säga att det kokar i leden. Orsakerna är flera men de vanligaste som nämns är att man tycker att Holmens agerande är allt annat än jägarmässigt, oetiskt, ett hot mot älgstammen och ett hån mot seriösa jägares ansträngning och ekonomi.

– Det är riktigt omoraliskt och känns helt enkelt inte bra. Det är mycket snö, svår snö, och då väljer man att ge sig ut för att skjuta av de sista älgarna, säger en person som vill vara anonym.

Han tillägger:

– Älgkorna är dräktiga och ansträngda av vintern. Jag har svårt att förstå att man som jägare vill delta i det här. Dessutom vet ju alla hur det står till med älgen. Ska vi kunna jaga den kommande år krävs lite återhållsamhet nu.

Plogade vägar

Enligt uppgifter till Jakt & Jägare har Holmen nu plogat skogsbilvägarna inom Stennäs jaktlags marker.

– Sedan ska man dit och jaga med anställd personal för att nå avskjutningsmålet.

Det aktuella älgskötselområdet, Björna ÄSO, har haft en planerad avskjutning på 88 tjurar och 88 kor. 90 tjurar har fällts, en överskjutning på två djur. Samtidigt återstår det tio kor. Djur som Holmen Skog nu kommer att jaga.

Ännu sämre

– Markägarna motiverar det med att man ska försöka ta vandringsälgarna. Hur vet de att de inte skjuter hemmakorna? Då riskerar älgsituationen att bli ännu sämre, säger ytterligare en intervjuad jägare, som även han vill vara anonym.

Örjan Norberg som har jagat länge i området skräder inte orden när han beskriver situationen.

– Där älgarnas vandringsleder har varit i decennier har man planterat jätteområden med contorta som älgen inte äter. Det medför att älgen i stället går på den svenska tall som finns kvar med större skador som följd. All gammal skog är dessutom avverkad och det finns inget blåbärsris. Den sista älgen som de utrotar kommer att gå där ändå.

Etiska brister

Men framför allt vänder han sig mot det som han beskriver som en ”etisk brist”, en avsaknad av jägaretik.

– De ska jaga kor med foster stora som rådjur, och detta i riktigt djup och tung snö. Det är extremt omoraliskt, det känns inte bra.

Vet du när jakten ska äga rum?

– Nej, de håller det hemligt. Men jag har svårt att tro att de kommer att få med utomstående jägare på det här. Detta upplevs som en provokation av jaktlagen här som lägger ner mycket arbete och pengar för att ha en stark älgstam.