Snabba och avgörande åtgärder behövs nu för att förhindra att fler länder drabbas av afrikansk svinpest, menar FACE och CIC.
Foto: Shutterstock Snabba och avgörande åtgärder behövs nu för att förhindra att fler länder drabbas av afrikansk svinpest, menar FACE och CIC.

Jägare viktiga för att begränsa svinpesten

Ge jägarna stöd och en viktig roll i begränsningen av afrikansk svinpest. Det skriver de europeiska jägarorganisationerna FACE och CIC i ett gemensamt pressmeddelande.

Två fall av afrikansk svinpest har konstaterats i Belgien, vilket Jakt & Jägare nyligen har rapporterat. Det gör Belgien till det första landet i Västeuropa som är drabbat av den fruktade sjukdomen. Den finns nu i tio EU-länder.

Snabba åtgärder behövs
Jägarna är bekymrade. Snabba och avgörande åtgärder behövs från regionala, nationella och europeiska myndigheter för att förhindra att ännu fler länder drabbas, menar organisationerna FACE och CIC.
De och jägarföreningarna i Belgien och dess grannländer samarbetar nu med olika partners för att se till att jägare får en viktig roll i bekämpandet av afrikansk svinpest.
Än så länge är det oklart hur sjukdomen har spridits till Belgien. Men jägare uppmanas att vara vaksamma och rapportera onormala aktiviteter på sin jaktmark till myndigheter, och att vidta säkerhetsåtgärder för att förhindra att sjukdomen sprids ytterligare.

Jägare bör få stöd
FACE och CIC anser också att jägare bör få stöd från myndigheter i form av nödvändig jägarutrustning (exempelvis ljuddämpare), smittskyddsåtgärder och hanteringsåtgärder (exempelvis av kadaver).
Även om afrikansk svinpest inte drabbar människor kan sjukdomen påverka alla aspekter av jakt- och viltförvaltning i drabbade områden, varnar FACE och CIC.
Europeiska kommissionen publicerade nyligen information för jägare om deras roll i övervakningen och bekämpningen av afrikansk svinpest. Den går att läsa här.