Jakt med i stor turistsatsning

Fyra kommuner vill sätta södra Lappland på turistkartan, och har startat Destinationsbolaget Sounth Lapland AB. Syftet är att öka antalet besökare till området, stimulera investeringstakten och sysselsättningen inom turismnäringen.

Södra Lappland kan erbjuda jakt och fiske, storslagen vildmark, avancerad skidåkning, närproducerad mat och spännande samekultur. Detta vill Dorotea, Strömsund, Vilhelmina och Åsele kommuner marknadsföra för att locka till sig turister från Sverige, Norden och även internationellt. 

Satsningen finansieras av Region Västerbotten, Tillväxtverket (EU-medel) och de fyra kommunerna. 
I uppdraget ingår även att regionens natur, kulturarv och historia ska främjas och bevaras.
Ökade arbetstillfällen
– Vi räknar med att antalet arbetstillfällen i regionen genom den här satsningen. Vi vill visa att vi tror på vår region och dess utvecklingsmöjligheter, säger Åke Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina kommun och styrelseordförande i Destination South Lapland.
Naturbaserad turism är det segment som växer snabbast enligt världturismorganisationen UNWTO.
– Nu öppnar portarna till södra Lappland genom att fyra kommuner för första gången har gått samman och paketerar upplevelser, hotell och service. Vår gemensamma satsning kommer att driva turister till regionen och öka framtidstron hos näringslivet och investerarna, säger Yvonne Lif-Lövbrand, framgångsrik entreprenör i södra Lappland som tagit initiativet till satsningen.