Jakt på blåtunga bland skjutet vilt

Jägare i Halmstad-trakten uppmanas att ta prover på vilt i jakt på blåtunga. Hittills har tolv nötkreatur och sju får på sex gårdar, alla inom Halmstads kommun, drabbats av sjukdomen blåtunga. 

SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, vill nu veta om blåtunga även drabbat viltet i Halland.
Jordbruksverket räknar med att 25 000 tamdjur inom kort ska vara vaccinerade i det spärrområde, med radien 20 kilometer, som upprättats runt gårdarna.
SVA uppmanar jägare att sända in prover från älg, rådjur och hjortar som fällts i restriktionsområdet för blåtunga.

Proverna bör komma från området runt Halmstad, främst från spärr- och restriktionsområdet kring gårdarna där smittan upptäcktes.

Vilda idisslare kan få blåtunga
– Vi har fått in viruset bland tamdjur. Vi vill se om viruset finns bland den vilda populationen, eftersom vi vet från andra länder att vilda idisslare kan bli infekterade, säger Estelle Ågren vid SVA till Hallandsposten.
– Studier från andra länder har inte visat någon ökad dödlighet bland vilda djur. Vi förväntar oss inte heller att hitta sjuka vilda djur i någon större omfattning, förklarar Estelle Ågren
för Hallandsposten
SVA ska ändå utföra en kartläggning över viltet i området. 
Jägare som jagar i restriktionsområdet kan kostnadsfritt skaffa provtagningsmaterial från SVA och skicka in prov från skjutna djur.
Mer information finns på: