Länsstyrelsen i Gävleborg tillbakavisar alla påståenden från vargfantasterna, som lyckats få skyddsjakten på den fårdräpande vargen i Åmot tillfälligt stoppad efter överklagande till förvaltningsrätten. (Arkivbild)
Foto: Shutterstock.com Länsstyrelsen i Gävleborg tillbakavisar alla påståenden från vargfantasterna, som lyckats få skyddsjakten på den fårdräpande vargen i Åmot tillfälligt stoppad efter överklagande till förvaltningsrätten. (Arkivbild)

Jakt på fårdräpande Åmotvarg stoppad

Vargfantaster har överklagat skyddsjakten på den varg som dödat får i Åmotsbruk i en hage med rovdjursavvisande elstängsel. Förvaltningsrätten har valt att inhibera skyddsjaktsbeslutet av länsstyrelsen i Gävleborg för att reda ut alla omständigheter. Nu laddar länsstyrelsen för att hos förvaltningsrätten tillbakavisa alla påståenden från vargvärnarna.

Fårägaren fick den 26 november skyddsjakt beviljad efter attacken där sex baggar dödades i Ockelbo kommun i början av november.
Men beslutet har överklagats av både Rovdjursföreningen, föreningen Nordulv och en privatperson.

Pekar på flera skäl att stoppa jakten
De pekar bland annat på att det inte gått att avgöra vilken vargindivid som dödade fåren och att fel varg kan fällas under skyddsjakten. Dessutom finns det två ”genetiskt värdefulla” vargar i området, enligt vargfantasterna.
Privatpersonen påstår i sin tur att stängslet kanske inte fungerade som det skulle.

Tillbakavisar alla påståenden
Länsstyrelsen tillbakavisar invändningarna, punkt efter punkt.
– Det är ett väldigt litet jaktområde, med en radie på en kilometer från hagen där angreppen gjordes. Vi har gjort avvägningen att om en varg rör sig där är det sannolikt samma varg eller vargar som gjorde angreppet.
Det har Simon Viklund, länsstyrelsens vilthandläggare, förklarat för Gefle Dagblad.

Inget fel på stängslet
Det var heller inget fel på rovdjursavvisande elstängslet.
– Stängslet var fungerande och väl underhållet vid besiktningen, säger Joel Isensköld, enhetschef på länsstyrelsens natur- och viltenhet, tlll Gefle Dagblad.
– Området där skyddsjakten får bedrivas är mycket försiktigt tilltaget. Sker ett nytt angrepp där är det med stor sannolikhet den skadegörande individen. Då spelar det ingen roll vilken status den vargen har, kommenterar Joel Isensköld, apropå den genetiska statusen.
Nu ska länsstyrelsen lämna ett yttrande till Förvaltningsrätten i Luleå om den tillfälligt stoppade skyddsjakten.