I domen har förvaltningsrätten vägt in att vargen har vandrat rakt mot huvuddelen av renhjorden, som består av cirka 5 000 renar.
Foto: Mostphotos I domen har förvaltningsrätten vägt in att vargen har vandrat rakt mot huvuddelen av renhjorden, som består av cirka 5 000 renar.

Jakt på varg vid Funäsdalen

Förvaltningsrätten går på länsstyrelsens linje och ger grönt ljus för skyddsjakt på en varg inom Ruvhten Sijte sameby, sedan Svenska Rovdjursföreningen och föreningen Nordulv överklagade länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen i Jämtlands län beviljade skyddsjakten den 23 oktober. Samma dag hade Ruvhten Sijte sameby inkommit med en muntlig ansökan efter att en varg hade observerats i samebyns årentruntmarker runt Risåsvallen, 2,5 mil söder om Funäsdalen, där det för närvarande finns cirka 5 000 renar.

Situationen akut
Situationen för samebyn ansågs akut. Förutom risken för direkt dödade renar innebär vargangrepp stress och skingring av renhjorden i det skede då samebyn ska samla renarna för slakt och skiljning, skrev länsstyrelsen bland annat i sitt beslut.
Svenska Rovdjursföreningen och föreningen Nordulv överklagade beslutet och hävdade att den svenska vargpopulationen försvagas om en varg skjuts.

Håller inte med
Men förvaltningsrätten i Luleå håller inte med utan konstaterar att den senaste inventeringen visar att populationen ligger på 300 vargar, vilket är ett av kraven för gynnsam bevarandestatus, skriver Tidningen Härjedalen.