Foto: Lex advokatbyrå Advokat Sven Severin

Jaktbrott undantagna i lagförslag mot grova våldet

Grova jaktbrott undantas då regeringen föreslår att tvångsmedel som avlyssning och kameraövervakning ska få användas i fler fall. ” Det har funnits en risk för att någon nitisk miljöåklagare hade gått för långt”, säger advokat Sven Severin.

I spåren av den skenande våldsbrottsligheten föreslår regeringen att så kallade hemliga tvångsmedel, som rumsavlyssning och kameraövervakning, ska få användas i fler fall.

Preventivt syfte

I vissa lägen ska åtgärderna få sättas in i preventivt syfte utan brottsmisstanke, något som i dagsläget bara får ske för att förhindra terrorism och spioneri.

– Nu ser vi till att de brotts­bekämpande myndig­heterna får effekti­vare verktyg för att komma åt den hänsyns­lösa brotts­ligheten som begås inom kriminella nätverk. Det är avgörande att polis och åklagare snabbt får tillgång till de här verktygen. Därför ser vi nu till att det här ska vara på plats redan i höst, kommenterar justitie­minister Gunnar Strömmer.

Jägaren och industrimannen Karl Hedin, som friades på alla punkter från anklagelser om grovt jaktbrott, hör till de som utsatts för hemliga tvångsmedel – på felaktiga grunder skulle en senare utredning slå fast.

Men det finns ingen risk för att en utvidgad lagstiftning ska drabba landets jägare, grovt jaktbrott har nämligen undantagits förslaget.

”Är svårutredda”

– I förslaget ingick ursprungligen att det utvidgade användandet av hemliga tvångsmedel också skulle gälla vid grovt jaktbrott, säger advokat Sven Severin.

Han tillägger:

– Man hänvisade till att grova jaktbrott är svårutredda och att det gäller en tystnadskultur bland de misstänkta. Men regeringen ansåg att skyddet för den personliga integriteten för jägarna väger tyngre och att utredningsförslaget inte ska genomföras i den delen.

Vad hade följden kunnat bli om grovt jaktbrott inte undantagits?

– Det har funnits en risk för att någon nitisk miljöåklagare hade gått för långt och utnyttjat möjligheten på ett felaktigt sätt.