Foto: Shutterstock Det förmodade revirhävdande paret i reviret Tinäset har fällts. Nu har de involverade länsstyrelserna beslutat om att jakten avlyses, bland annat för att förbivandrande vargar från kringliggande revir inte ska skjutas.

Jakten avlyst i Tinäset – två av åtta vargar har fällts

I reviret Tinäset som delas av Dalarna och Gävleborg avlyses licensjakten då området till synes är tomt på varg. Om dna-analysen av de två fällda vargarna visar annat kan jakten återupptas.

I reviret Flatmossen är jakten sedan tidigare avlyst eftersom mycket tyder på att det inte finns fler vargar i reviret än det förmodade revirhävdande par som redan har fällts.

Delat revir

Nu har länsstyrelserna i Gävleborg beslutat om avlysning också i det delade reviret Tinäset där två av de tilldelade åtta vargarna hittills har skjutits.

Som skäl till beslutet anges att de två djur som fällts under licensjakten är identiska med det par som observerats i samband med förra årets inventering. Enligt jaktledningen och länsstyrelsens personal saknas nya spår i jaktområdet. Eftersom det finns en risk att vargar från omgivande revir vandrar in i området och riskerar att skjutas beslutar länsstyrelserna om avlysning.

Kan återupptas

Om dna-analyser visar att vargar från Tinäset fortfarande finns i området kan jakten komma att återupptas, liksom om det visar sig att det inte är tidigare kända vargar från reviret som har fällts.

I Almhöjden som delas av Dalarna, Västmanland och Örebro har tre av sex tilldelade vargar fällts. Där fortsätter licensjakten.

Här kan du se tilldelningen län för län och följa hur jakten går.