Jakten på flyttvargen stoppad

Svenska Rovdjursföreningen får rätt av Förvaltningsrätten i Stockholm. Försöken att avliva flyttvargen stoppas i väntan på att rätten ska avgöra om skyddsjakten är laglig.

En domare vid Förvaltningsrätten fattade beslutet strax före lunch på torsdagen.

– Rovdjursföreningen har begärt så kallad inhibition, alltså att skyddsjakten på vargen stoppas i väntan på att vi tar ställning till deras överklagande. Vi har beslutat i enlighet med deras klagan. Nu har den andra parten, Naturvårdsverket, på sig fram till 23 januari, kommande onsdag, att yttra sig, berättar Elin Vidlund, föredragande vid Förvaltningsrätten.

Direktkontakt med rätten
– Vi står i kontakt med Förvaltningsrätten via vår jurist. Så vi får beskedet så fort det kommer, sa Gunnar Ledström, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen på torsdagsmorgonen.

Beslutet om stopp i skyddsjakten skulle ha tagits redan på torsdagseftermiddagen, men formella hinder kom i vägen. Rovdjursföreningen hade mejlat in i sin överklagan och inte undertecknat originaltet. Därför tvingades föreningens företrädare åka in till rätten och skriva under överklagandet innan det formellt kunde behandlas.

Har talesrätt
Rätten har bedömt att Rovdjursföreningen har talesrätt i skyddsjaktsfrågor.
– Det finns ett pågående mål om den saken i Kammarrätten. Men vår bedömning är att Rovdjursföreningen har talesrätt och det grundar vi bland annat på föreningens storlek, att man har knappt 4 000 medlemmar, säger Elin Vidlund.

Även Naturskyddsföreningen och minst en privatperson har överklagat skyddsjakten på flyttvargen. De anför bland annat att den genetiska statusen i hela den svenska vargstammen äventyras om hon skjuts.

Hanteras skyndsamt
– När Naturvårdsverket kommer in med sina synpunkter ska Rovdjursföreningen ges tillfälle till ytterligare kommentarer. Därför kommer nästa beslut, om jakten får fortsätta eller inte, att ta några dagar. Men vi försöker handlägga saken så skyndsamt som möjligt och därför har ärendet förtur, säger Elin Vidlund.