Förvaltningsrätten i Luleå avslår Nordulvs överklagan av skyddsjaktsbeslutet.
Foto: Mostphotos Förvaltningsrätten i Luleå avslår Nordulvs överklagan av skyddsjaktsbeslutet.

Jakten på vargen i Linghed fortsätter

Förvaltningsrätten i Luleå avslår Nordulvs överklagan av beslutet om den pågående skyddsjakten på en orädd varg i Linghed i Dalarna, eftersom det finns stor sannolikhet för att vargen kan orsaka allvarlig skada.

Intresseföreningen Nordulv begärde i sin överklagan att skyddsjakten skulle stoppas. Och i väntan på det inhibition av vargjakten.
För en vecka sedan sade dock Förvaltningsrätten i Luleå nej till inhibition och i fredags avslog domstolen överklagan.

”Samtliga förutsättningar uppfyllda”
I domen skriver förvaltningsrätten:
”Förvaltningsrätten bedömer sammanfattningsvis att samtliga förutsättningar för att fatta beslut om skyddsjakt avseende en varg i det aktuella området är uppfyllda. Utifrån den mängd observationer som finns, hur de beskriver vargens beteende som närgånget i mänskliga miljöer och att dessa observationer inte endast är tillfälliga anser förvaltningsrätten att det finns stor sannolikhet för att vargen, om den får fortsätta att tillvänjas i området, kan orsaka allvarlig skada mot människor eller tama djur.
Utifrån det aktuella områdets placering och avgränsning anser förvaltningsrätten vidare att skyddsjakten inte på något relevant sätt kan försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. På grund av riskerna med tillvänjning finns det ingen annan lämplig lösning än skyddsjakt.
Överklagandet ska därför avslås.”

Får pågå till torsdag
Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutade om skyddsjakt på en varg den 16 april. Vargen hade då uppehållit sig i och runt Linghed i ett par månader. Men den senaste veckan har vargen inte synts till i jaktområdet, så än är ingen varg fälld.
Skyddsjakten får pågå som längst till och med torsdag, den 30 april.