Jakthund beslagtas

Länsstyrelsen i Värmland har beslutat omhänderta en jakthund . Myndigheterna griper in efter att ägaren lämnat hunden utan mat och vatten, skriver Nya Wermlands-Tidningen.

När djurskyddsinspektören kom till gården påträffades hunden instängd ett litet mörkt utrymme i en lada. Utrymmet var låst, men med hjälp av en ficklampa tyckte sig inspektören se att hunden inte mådde bra, att den eventuellt inte ens var vid medvetande.

Varken mat eller vatten 
Två matskålar fanns, men det saknades både mat och vatten. Utrymmet ska ha varit fuktigt och hunden ska inte ha haft något mjukt underlag att ligga på.
Ägarens förklaring var att hunden blivit sparkad av en älg och att han funderade på att avliva den. Ägaren påstår att hunden matats och vattnats dagligen, men djurskyddsinspektören kunde inte se några fotspår som ledde till ladan.
Länsstyrelsen har beslutat att omedelbart omhänderta hunden.