Gotlandsstövaren ligger bäst till vad gäller bevarandeinriktad avel. I övriga svenska hundraser sker inaveln mycket snabbare än vad som är nödvändigt, hävdar forskare på Stockholms universitet.
Foto: Anders Lekander Gotlandsstövaren ligger bäst till vad gäller bevarandeinriktad avel. I övriga svenska hundraser sker inaveln mycket snabbare än vad som är nödvändigt, hävdar forskare på Stockholms universitet.

Jakthundar sticker ut i ökad inavel

Inavel och förlust av genetisk variation ökar oroväckande snabbt i de hundraser som har sitt ursprung i Sverige. Sämst är det för jakthundsraserna drever, jämte och hamiltonstövare, hävdar forskaren Linda Laikre, som annars är mest känd för att hon vill ha uppåt 5 000 vargar i Sverige på grund av inavelsproblem. Huvudorsaken med problemen för jakthundsraserna är att allt för få hundar används i avel, påpekar hon.

Forskare vid Stockholms universitet har analyserat Svenska Kennelklubbens stamboksdata från mitten av 1900-talet fram till nu. Det har upptäckt att inaveln i genomsnitt har fördubblats i de svenska hundraserna, trots att det inom de flesta av dem finns tillräckligt många individer för att undvika inavel.

Inte rätt fokus i avelsarbetet
Forskarna drar slutsatsen att fokus i avelsarbetet inte tycks ha legat på att behålla den genetiska variationen, trots att Jordbruksverket har klassat tio av de tolv hundraserna som viktiga att bevara.
Värst ser det ut för jämthund, drever och hamiltonstövare där inaveln ökat mycket snabbt trots att det finns ett stort antal individer i de raserna.

Gotlandsstövarna ett undantag
– Ett positivt undantag är den starkt utrotningshotade gotlandsstövaren. Stamboksdata tyder på att man har gjort ett gott avelsarbete med de få hundar som finns, säger Linda Laikre i ett pressmeddelande.
Hon är professor i populationsgenetik och har lett studien.

Vill ha uppåt 5 000 vargar i Sverige
Linda Laikre är annars mest känd för att hon hävdar att inavelsproblemen i vargstammen gör att det behövs uppåt 5 000 vargar i Sverige. Jakt & Jägare skrev om det här:
Hon har fått 1,2 miljoner kronor av jaktkortspengarna som jägarna betalat in för att bland annat forska om hur många tusen vargar det bör finnas för att få en ”livskraftig” stam. Jakt & Jägare rapporterade om det här: