Nätverket Gyllbergsgruppen följer rovdjurens rörelser för att bland annat kunna skydda hundar under jakt. De röda markeringarna visar vargobservationer.
Foto: Gyllbergsgruppen Nätverket Gyllbergsgruppen följer rovdjurens rörelser för att bland annat kunna skydda hundar under jakt. De röda markeringarna visar vargobservationer.

Jaktklubbar vill ha skyddsjakt på Tjärnavargen

Två jaktklubbar har ansökt om skyddsjakt på den varg som uppehåller sig i utkanterna av Borlänge. En hund har sannolikt fallit offer för vargen och flera katter har försvunnit.

Tidigare i veckan fick en tax så svåra skador av ett troligt vargangrepp att hundens liv inte gick att rädda. Angreppet skedde under jaktträning i Tjärna utanför Borlänge.
Enligt Dalarnas Tidningar är jägarnas teori att den varg som uppehåller sig kring bebyggelsen i Tjärna, Mats Knuts och Skräddarbacken antagligen har blivit utstött från Tansenreviret och nu jagar ensam. Ett stort antal försvunna katter tyder på att vargen jagar inne bland bostäder. 

Vill ha skyddsjakt

Detta har föranlett Halla Jaktklubb och Västra Tuna Jaktklubb att lämna in en ansökan om skyddsjakt till länsstyrelsen.
– Det brukar vara så att länsstyrelsen behöver se minst tre dödliga attacker. En död hund och försvunna katter räcker inte. Jag hoppas att de ändå tar hänsyn till att det är många bofasta ortsbor inblandade, och att de sätter samma värde på katter som på hundar, säger Tony Johansson till Dalarnas Tidning.

Nätverk skyddar hundar
Vargens rörelser följs och dokumenteras genom nätverket Gyllbergsgruppen, en rapporteringssida och sms-tjänst för hundägare och jägare i trakten. Under senare tid finns många rapporter om att vargen uppehållit sig nära bebyggelse.