Järven slår förhållandevis få renar, men äter desto mer av lodjursrivna renar. Trots det verkar inte de båda rovdjuren konkurrera speciellt mycket med varandra, visar en ny avhandling.
Järven slår förhållandevis få renar, men äter desto mer av lodjursrivna renar. Trots det verkar inte de båda rovdjuren konkurrera speciellt mycket med varandra, visar en ny avhandling.

Järv och lo lever i fred

Järv och lo lever i fred med varandra. För järven kan det till och med vara en fördel att leva i samma fjällområden som lodjur, eftersom de i hög grad lever på gamla lodjursrivna renar, konstaterar SLU-forskaren Jenny Mattisson i en avhandling.

Hon har följt de båda rovdjurens liv med hjälp av GPS-sändare och försökt karlägga hur de lever sida vid sida på samma områden, som ofta är branta, kuperade och otillgängliga områden.
Uppenbarligen undviker inte de båda arterna varandra och de tycks också lämna varandra i fred. Trots att lodjuret är större känner man inte till något fall där järv dödats av lo. Sammantaget tyder det på att konkurrensen mellan arterna är liten.

Renen viktigaste bytet
För båda rovdjuren är renen det viktigaste bytet. Men till skillnad från lodjuret, som jagar och river sina renar, dödar järvarna bara 13 procent av de renar som de äter av.
Nära två tredjedelar av de renar som järven äter av har dödats av lodjur. 
Ungefär två tredjedelar av de lodjursrivna renarna får till slut påhälsning av järv och i 29 procent av dessa fall har lodjuren redan ätit klart på den rivna renen.
– Det verkar inte vara så att järven jagar bort lodjuret från bytet, säger Jenny Mattisson. Istället tycks den passa på att besöka kadavret när lodjuret ligger och vilar en bit bort, säger Jenny Mattisson.
Hennes studier visar också att de skogslevande lodjuren tvingas jaga mer och riva fler renar om järven utnyttjar de lodjursrivna renarna, som de ofta styckar upp och gömmer under i matgömmor. På kalfjället, däremot, tycks däremot järven inte ha någon inverkan. Här är det snarare andra asätare, som kungsörn och korp, som påverkar mängden mat för lodjuret.