Då järvarna rör sig söderut ökar svårigheterna vid inventeringar då spårsnö är en bristvara.
Foto: Mostphotos Då järvarna rör sig söderut ökar svårigheterna vid inventeringar då spårsnö är en bristvara.

Järvarna sprider sig söderut

Stabil stam enligt inventering

Antalet järvar ligger konstant på runt 600 individer i Sverige med den största tätheten i västra Jämtland, bevarandestatusen är gynnsam. Det visar resultatet från inventeringen 2021.

Det är Naturvårdsverket som presenterar resultatet av 2021 års järvinventering i ett pressmeddelande.
Med ledning av det antal föryngringar som har påträffats under perioden 2019 till 2021 konstaterar myndigheten att populationen ligger över de 600 djur som utgör gränsen för gynnsam bevarandestatus.

Samma nivå
I Sverige beräknas det nuvarande antalet järvar vara 637 stycken, vilket ligger på samma nivå som föregående år.
Uppskattningen för hela Skandinavien är 1 023 djur.
Antalet föryngringar ligger på 100 stycken i Sverige och 60 i Norge.
Men Naturvårdverket understryker att det är vanskligt att jämföra resultaten från ett år till ett annat.
Under den senaste inventeringen rådde olika lokala förhållanden avseende spårsnö, därför är analyser av dna-prover och bilder från viltkameror viktiga komplement.

Föryngring i Dalarna
– Järven har under flera år spridit sig söderut och österut från fjällområdena till skogslandet. Den sydligaste fastställda föryngringen av järv i landet den gångna vintern rapporterades några mil norr om Karlstad. Men det dokumenterades även föryngringar av järv i södra Dalarna, samt vid kusten strax söder om Sundsvall, säger Robert Ekblom, vilthandläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet.

Flest i fjällen
För första gången på lång tid har också en föryngring konstaterats i Tornedalen.
Men det är fortfarande i fjälltrakterna, med tyngdpunkt framför allt i de västra delarna av Jämtland och Härjedalen, som järvtätheten är störst.