Foto: Shutterstock På grund av problem med inventeringen måste antalet järvföryngringar i Norrbotten uppskattas i år.

Järvpopulationen måste uppskattas – problem att inventera

Järvarna är svårinventerade i Norrbotten i år och i stora delar av länet har inventeringen inte gått att genomföra. Dna-data, populationsmodeller och tidigare resultat läggs nu som grund för en förhoppningsvis korrekt skattning.

Det är Naturvårdsverket som går ut med information om att järvinventeringen 2023 visar att det har skett 155 fastställda föryngringar i Skandinavien.

Störst täthet

Av dessa skedde 64 stycken i Norge och 76 i Sverige – förutom Norrbotten. För förra året var motsvarande siffror 45 respektive 83 föryngringar. Tätheten är störst i Jämtland/Härjedalen, den enda del i Sverige där licensjakt på järv förekommer.

Vad gäller Norrbottens län har det varit utmanande att inventera järvstammen, därför har färre föryngringar än förväntat kunnat bekräftas.

Naturvårdsverket har använt sig av en kombination av dna-data, populationsberäkningar och tidigare års inventeringsresultat och uppskattat antalet järvföryngringar till 106 jämfört med 119 föregående år.

Dna-analyser

Med utgångspunkt i det uppskattade antalet föryngringar bedömer Naturvårdsverket att det finns 512 järvar, borträknat Norrbotten.

En uppskattning av stammens storlek, inklusive järvarna i Norrbotten, presenteras senare i år ”i samband med att rapporten från DNA-analyserna och tillhörande populationsmodellering blir färdig senare under året”. 

”Presentera i år”

– Tack vare utvecklingsarbete med att ta fram data från DNA-analyser och populationsmodeller, kan vi i år presentera ett uppskattat resultat för Norrbottens län trots att inventeringen av lyor inte kunnat genomföras i stora delar av länet den gångna säsongen, säger Robert Ekblom, vilthandläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet.