JO-anmäler tjänsteman för jäv

JRF har vänt sig till JO för att få prövat om den tjänsteman på Naturvårdsverket som utrett en IT-plattform för den framtida älgförvaltningen är jävig. Anledningen är att mannen tidigare arbetet vid Jägareförbundet. Där har han bidragit till att utveckla förbundets Viltdata, samma system som Naturvårdsverket nu föreslår ska användas i den kommande älgförvaltningen.

Inför det kommande viltförvaltningssystemet har Naturvårdsverket fått regeringens uppdrag att göra en förstudie och föreslå ett IT-system som ska stödja den nya organisationen.
På Naturvårdsverket fick en tjänsteman uppdraget att göra förstudien och föreslå ett nytt system. Han har tidigare varit anställd på Jägarförbundet.
Under sin tid på Jägarförbundet arbetade han bland annat med att ta fram förbundets system, kallat Viltdata. Han har även hållit utbildningar i systemet.

Inget konkret alternativ
Jägarnas Riksförbund ifrågasätter hur förstudien genomförts: 

”Det har endast oerhört kortfattat redovisats överväganden kring alternativa system och inget konkret alternativ till IT-stöd har presenterats. Istället har alternativet Viltdata framställts som enda alternativ, utan att redogöra för nackdelar eller fördelar med det systemet, eller andra system”, skriver JRF i anmälningen till Justitieombudsmannen, JO. 

”Inte objektiv”
JRF anser att tjänstemannen med sin tidigare inblandning i Jägareförbundets IT-system Viltdata medvetet eller omedvetet påverkat Naturvårdsverkets förstudie på ett icke objektivt sätt.
JRF:s uppfattning är att ett datasystem, som ska användas gemensamt av myndigheter som länsstyrelser och Naturvårdsverket, inte ska ägas av en intresseorganisation som Svenska Jägarförbundet, utan av staten.
Det är en uppfattning som också delas av en rad remissinstanser. Det gäller till exempel länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland, Jönköping, Skåne och Uppsala län samt Skogsindustrierna och LRF.
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...