Foto: Mostphotos JO har granskat vissa dagboksblad och domar som gäller skydds- och licensjakt på stora rovdjur, men kommer inte att vidare utreda JRF:s anmälan mot kammarrätten i Sundsvall.

JO utreder inte anmälan från JRF

Justitieombudsmannen kommer inte att vidare utreda anmälan mot kammarrätten i Sundsvall som Jägarnas Riksförbund har gjort. ”Det är klart att vi är besvikna”, säger riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson.

Jägarnas Riksförbund, JRF, tycker inte att kammarrätten i Sundsvall hanterar ärenden som gäller skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur tillräckligt skyndsamt. Därför anmälde förbundet domstolen till Justitieombudsmannen, JO, i maj.

I sin anmälan skrev JRF att om en dom i förvaltningsrätten i Luleå överklagas till kammarrätten i Sundsvall tar handläggningen alldeles för lång tid. Enligt en stickprovsgranskning, som JRF har gjort, mellan fyra och tolv månader, trots att jaktförordningen säger att ärendena ska hanteras skyndsamt.

Avslutar ärendet

Nu har JRF fått svar från JO som skriver att myndigheten har tagit del av vissa dagboksblad och domar från kammarrätten i Sundsvall, men att de inte ger JO ”tillräcklig anledning att fortsätta utredningen, eller göra något uttalande”. Därför avslutar JO ärendet.

– Det är klart att vi är besvikna. Vi anser absolut att det fanns fog för JO att agera. Vi får helt enkelt hitta andra vägar att nå fram. Det här är inte bara ett teoretiskt problem, utan senfärdigheten innebär en faktisk påverkan på förvaltningen, kommenterar riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson på JRF.