Goth Bertil Johansson vid resterna av vajan som hittades på söndagen. Samma dag tvingades han åka till akuten i Falun på grund av stressen för hur fäboden ska kunna överleva nya attacker.
Foto: Harry Fredriksson Goth Bertil Johansson vid resterna av vajan som hittades på söndagen. Samma dag tvingades han åka till akuten i Falun på grund av stressen för hur fäboden ska kunna överleva nya attacker.

JRF ansöker om skyddsjakt i Prästbodarna

Jägarnas Riksförbund i Dalarna ansöker om skyddsjakt på både björn och varg vid Prästbodarnas fäbod utanför Rättvik. Vajan som försvann vid vargattacken mot Prästbodarnas fäbod har hittats död. En tjurkalv skadades vid attacken och en renkalv saknas.

Djurens ägare, Goth Bertil Johansson är förtvivlad över att han inte får hjälp mot rovdjursattacker.

– Med anledning av de aktuella och ständigt återkommande rovdjursproblemen för Goth Bertil Johansson i Prästbodarnas fäbod ansöker Jägarnas Riksförbund om skyddsjakt på både björn och varg, förklarar Malte Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna

– Vi anser att detta på intet sätt skulle skada rovdjursstammarna. Tvärt om skulle rovdjurens rädsla för människan ökas och därmed möjligheten att bedriva fäbodbruk i framtiden, tillägger han.

Hoppas på snabbt besked

– Nuvarande förhållanden gör att befolkningens acceptans för rovdjur minskas dag för dag, befarar Malte Sandström, som nu hoppas på en snabb handläggning av länsstyrelsen.

Det var torsdagen den 12 juli som en varg angrep och skadade en tjurkalv. En vaja med kalv försvann. På söndag morgon, den 15 juli, återfanns vajan död mindre än 200 meter från ladugården, några tiotal meter från vägen.

Goth Bertil Johansson tvingades åka till akuten i Falun senare på söndagen när magen inte klarade stressen över hur driften av fäboden ska kunna fortsätta. Renkadavret måste Goth Bertil Johansson själv ta bort och han är rädd att hela fäbodens framtid är hotad.

Kvigor jagade av varg

Vid 23.30-tiden på söndagen kom beskedet att Göran Hagman, en annan djurägare vid fäboden, fick sina kvigor jagade av varg.

Länsstyrelsens besiktningsman Hanse Hansson har meddelat att boskapen kanske måste flyttas från fäboden någon vecka, vilket ökat oron ännu mer för hur det ska gå att lösa alla problem vid en eventuell flytt.