JRF-basen: Vargjägarna har gjort ett bra jobb

Efter två dagars vargjakt tycker Jägarnas Riksförbunds ordförande, Solveig Larsson, att allt tyder på att det finns mer varg än vad forskare och myndigheter bedömt. Hon är förvånad över hur snabbt jakten klarats av.

– Jägarna har gjort ett jättebra jobb och den överskjutning som skett är absolut ingen katastrof för vargstammen. Självklart är det olyckligt med bomskott och några fall av eftersök, men även här tycker jag att måste ha en viss förståelse, säger hon och tillägger:
– Vi är helt orutinerade när det gäller vargjakt och till nästa år finns det säkert massor av idéer att diskutera kring när det gäller att skapa bättre jaktförutsättningar och minska stressen kring jakten.

Mycket att fundera över
Solveig Larsson konstaterar att det har förts fram en del förslag redan: bland annat annan geografisk tilldelning, avbrott i jakten och olika jaktpremiärer i olika län.
– Alla förslag måste naturligtvis övervägas. Samtidigt är det bra om det är enkla regler och att inte jakten krånglas till för mycket.

Välförankrat beslut
Solveig Larsson hade själv förväntat sig att jakten skulle vara mycket svårare och att det skulle ta längre tid. Och hon tar avstånd från det hårda och höga tonläget i vargdebatten, som blossat upp i samband med vargjakten.
– Det här är ju en fråga som hanterats oerhört demokratiskt och omsorgsfullt. Forskarna har uttalat sig och riksdagen har fattat ett beslut som är väl förankrat genom att även socialdemokraterna sagt sig vara i stort sett positiva till den nya vargpolitiken, kommenterar Solveig Larsson.

Omfattande utvärdering
På Naturvårdsverket är man mycket sparsam med kommentarer. Rovdjurshandläggaren Per Risberg konstaterar att vargjakten inte är över än och att det tar tid att göra en utvärdering. Alla vargar ska analyseras av Statens veterinärmedicinska anstalt, en varginventering ska göras i vinter, länsstyrelsernas och jägarnas erfarenheter ska sammanställas. En färdig utvärdering lär dröja minst ett halvår.
– Vi kommer att utvärdera mycket noga. Materialet ska ligga till grund för den framtida utformningen av vargförvaltningen, vargjakter och de föreskrifter som ska formuleras när delar av rovdjursförvaltningen förs över till länsstyrelserna, säger Per Risberg.

Ingen katastrof
Spontant tycker han att årets vargjakt ser ut att ha genomförts ”utan större katastrofer”, men han är väldigt försiktigt med att föregå utvärderingsarbetet.
– Det är klart att det inte bör ske överskjutningar. Men samtidigt finns det en del marginaler i vårt tilldelningsbeslut, vi har jobbat utifrån en försiktighetsprincip och även räknat med kommande skyddsjakter, säger Per Risberg.