Foto: Kjell-Erik Moseid och JRFEnligt Henrik Tågmark i Jägarnas Riksförbund behövs jakt på sammanlagt 356 lodjur i mars för att pressa ned antalet lodjur mot miniminivåerna.

JRF begär licensjakt på 356 lodjur

Jägarnas Riksförbund (JRF) begär att länsstyrelserna i de tre rovdjursförvaltningsområdena beslutar om licensjakt på sammanlagt 356 lodjur. Förra licensjakten var det bara en kvot på sammanlagt 79 lodjur.

I det norra rovdjursförvaltningsområdet vill JRF ha jakt på 264 lodjur från och med den 1 mars. I mellersta området begärs licensjakt på 62 lodjur och i det södra området 30 lodjur.
– Det är precis som med JRF-kravet om större licensjakt på varg. Vi har utgått från de miniminivåer som angetts för stammen, säger Henrik Tågmark, förste vice förbundsordförande i JRF och ansvarig för rovdjursfrågor.
Naturvårdsverket har valt att lägga sitt referensvärde på 870 lodjur, medan riksdagen bestämt att det ska finnas allra minst 700 lodjur i Sverige.

Få ner lostammen mot miniminivåerna
Det är för att få ner lostammen till 870 lodjur som JRF anser att det bör få skjutas 356 lodjur i mars.
I till exempel Värmland kom beskedet nyligen från länsstyrelsen att det inte blir någon licensjakt alls på lodjur i mars eftersom det bara hittats nio familjegrupper i länet. Förra licensjakten fick två lodjur skjutas i Värmland.
– Inventeringsmetoderna är inte bara osäkra. De är rent ut sagt undermåliga. Bara på områden där jag har jakt i Värmland finns det minst sju lodjur. Det är lodjur som inte räknats in hos länsstyrelsen. De bryr sig helt enkelt inte, kommenterar Henrik Tågmark.

Det totala rovdjurstrycket
Förutom att respektive länsstyrelse helt enkelt inte har koll på att det finns många fler lodjur handlar det om vad det innebär att det finns så många fler vargar och andra stora rovdjur.
– Det måste göras något för att få ner det totala rovdjurstrycket, vilket det sällan talas om, säger Henrik Tågmark.
Att ha jakt på 62 lodjur i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet hotar alltså inte lodjursstammens bevarandestatus, enligt honom och JRF. Antalet lodjur är rejält underskattat i inventeringarna och den naturliga dödligheten är låg.
– Med det här vill vi påpeka den orimliga hanteringen av antalet lodjur i länen. Länsstyrelserna är bara sprattelgubbar i ett spel för gallerierna, där det är Naturvårdsverket som i praktiken bestämt målen, tycker Henrik Tågmark.
Naturvårdsverkets mål om minst 870 lodjur har en onödigt stor säkerhetsmarginal, resonerar JRF i skrivelserna om jakt på sammanlagt 356 lodjur.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...