Foto: Shutterstock Ur debattartikeln: "Därför uppmanar vi regeringen att redan nu börja skapa förutsättningar för att förenkla jakten efter de stora rovdjuren, med fördel genom införande av en allmän jakttid. Jakten kan aldrig bli mer lokalt förankrad och mer adaptiv än så."

JRF-förslag: Allmän jakttid på stora rovdjur

Allmän jakttid på de stora rovdjuren bör införas, det är ett naturligt nästa steg i takt med att licensjakten på varg normaliserats, anser JRF. ”Det är den logiska utvecklingen”, säger förbundsordförande Solveig Larsson.

Licensjakten på varg 2024 har väckt mindre medial uppståndelse än tidigare år. Jägarnas Riksförbund, JRF, tar avstamp i den nya situationen och föreslår ett införande av allmän jakttid för varg och övriga stora rovdjur – något som härrör från en motion som antogs vid årsstämman 2023.

Mindre byråkrati

– Det är den logiska utvecklingen, ett bestämt antal dagar. Det skulle innebära att byråkratin minskar, säger Solveig Larsson, JRF:s förbundsordförande.

Hon fortsätter:

– Den kostnad som vi har för byråkratin kring den här gruppen av djur är häpnadsväckande hög, vi behöver landa i ett smartare sätt att hantera stora rovdjur.

Bakom artikel

Tillsammans med riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson står hon bakom en debattartikel publicerad i Altinget som framför att det är dags för regeringen att skapa förutsättningar för förenklingar, som allmän jakttid.

De skriver:

”En ökad vargstam och återkommande skydds- och licensjakter leder ofrånkomligt till ett minskat medialt intresse och en ökad acceptans. Vargjakt har helt enkelt normaliserats.”

Och tillägger:

”För arter som är talrika och där hög avskjutning är önskvärd är jakttiden lång och för arter där jakten av något skäl ska begränsas är jakttiden kort. Det kan knappast bli enklare än så.”

Och avslutar:

”Jakten kan aldrig bli mer lokalt förankrad och mer adaptiv än så. Eller som JRF vill uttrycka det – det förenklar jakten för jägarna.”