Foto: Statens Offentliga UtredningarSverigekartan som vi känner den ritas om när länen förvandlas till sex storregioner, enligt ett utredningsförslag.

JRF frågande till storregion för viltfrågor

Igår presenterades den nya kartan över Sverige. Förslaget innebär att dagens 21 län, landsting och regioner kommer att bli sex nya storregioner. Att alla norrlandslänen blir en storregion ändrar till exempel upplägget för den viltörvaltning i norra Sverige som nu finns på länsnivå.

Det var Axel Oxenstierna som på 1600-talet indelade landet i olika län med varsin landshövding och frågan är om det är dags för en mer modern organisering? Förslaget om den nya indelningen från Indelningskommittén har kanske genererat fler frågor än svar för många. Även Jägarnas Riksförbund (JRF) ställer sig frågande till indelningen, särskilt för den norra delen.

Halva Sverige
För de fyra Norrlandslänen skulle detta innebära att de slås ihop och tillsammans skulle de bilda ett område som till ytan utgör halva Sverige.
– Det blir ju ett väldigt stort geografiskt område som man ska hantera och det säger ju sig självt, hur ska man kunna ha lokalkännedom, frågar sig Viktoria Kärrman, distriktsordförande för JRF i Norrbotten.

Olika syn på rovdjur
Hon menar att även om alla de fyra länen räknas till Norrland skiljer det sig åt väldigt mycket mellan länen, både när det gäller viltstammarna och hur länsstyrelserna resonerar i bland annat rovdjursfrågor.
Även jakttiderna skiljer sig åt och Viktoria Kärrman undrar hur organisationen kring viltvård och jakt skulle se ut i en ny storregions organisation.
– Det här är en jättesvår fråga att svara på om det här är bra eller dåligt för förbundet, men vi måste ändå ta hänsyn till det här i vår organisations utveckling. Det här kan betyda jättestora förändringar. Frågan är hur man ska lösa det. Bra eller dåligt, jag vet inte riktigt ännu. Men det här lär ju bli en valfråga, så känner jag, kommenterar Viktoria Kärrman.

Förslaget är tänkt att genomföras 2019.

Regionerna skulle enligt förslaget se ut så här:
– Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.
– Gävleborgs, Dalarnas, Uppsalas, Västmanlands, Örebros och Södermanlands län.
– Stockholms och Gotlands län.
– Västra Götalands, Hallands och Värmlands län.
– Östergötlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län.
– Blekinge och Skåne län

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...