JRF i södra Sverige vill ha vargreservat

JRF-distrikten i södra Sverige förbereder ett förslag att bara acceptera varg i reservat, som förslagsvis är fyra kvadratmil. Distrikten ska samordna rovdjursfrågor i en arbetsgrupp som fått arbetsnamnet Rovdjursgrupp region syd.

Representanter från Jägarnas Riksförbunds distrikt i Kronoberg, Östergötland, Jönköping, Blekinge, och Halland har träffats den 12 februari.
Distrikten i Blekinge, Halland, Skåne och Västra Götaland län var kallade men saknade närvarande representant.
Syftet med mötet var att bilda en arbetsgrupp om rovdjurens utbredning.
JRF-basen för Kronoberg, Björn Hörberg, var ordförande under mötet.
Under mötet redovisades rovdjursläget i de berörda länsdistrikten:
• Östergötland:
Varg: ingen i nuläget,
Lodjur: ett fåtal djur i södra länsdelen, fler i norra. Dock kan rävskabben förvänta dämpa lostammens utbredning i länet.
Björn: ingen.
Kungsörn: kuststräckan är invaderad.
• Jönköping:
Varg: på besök ibland,
Lodjur: inget större problem har rapporterats.
Björn: på besök och genomvandring.
• Blekinge:
Varg: på besök. Har rivit får på sin vandring.
Lodjur: Två märkta djur.
Havsörn: ökar i antal.
• Halland:
Björn: på besök. Befaras ha gått i ide någonstans i länets skogsbygd.
Varg: på besök flera gånger.
Lodjur: minst två kvalitetssäkrade föryngringar. Flera djur finns dock.
Kungsörn: finns.
• Kronoberg:
Varg: på besök.
Lodjur: en föryngring 2010. Flera lodjur rör sig länet och går även i Blekinge.
• Kungsörn: Två häckande par i östra delen av länet.
• Skåne: (Ingen representant var med vid mötet, men distriktet rapporterade via e-post.)
Lodjur: minst en föryngring i nordöstra Skåne under 2009-2010. Enligt årets inventering saknas lodjursföryngringar i Skåne
Kungsörn: Sju häckande par.
• Västra Götaland: (Inskickad rapport.)
Varg: finns. Nollvision gäller för distriktets inställning till varg i området.
• Kalmar: (Lägesrapport saknas.)
Vid mötet beslutades att varje JRF-distrikt i Region syd har sin ordförande som ordinarie ledamot i gruppen och att respektive distrikt utser en suppleant.
Nästa möte för rovdjursgruppen i Region syd blir den 16 april.

Vill ha vargreservat
Under mötet diskuterades var ett reservat för varg i regionen kan vara beläget.
Huvudfrågan blev: var finns en lämplig plats på fyra kvadratmil, som har den tillgång på föda som krävs för att vargen ska kunna överleva?
Hur skall kostnaden för detta finansieras? var en annan fråga.
Även detta skall diskuteras i distrikten, för att läggas fram vid nästa gruppmöte.
Gruppen tog även upp frågan om eftersök på trafikskadat vilt. Frågeställningen var hur eftersök på skadad varg ska genomföras. Vilka hundar klarar av ett eftersök på en skadad varg, som eventuellt finns i en flock?
Det finns dessutom flera juridiska spörsmål i samband med eftersök.
Vid mötet konstaterades även att elstängsel runt boskapshagar inte längre fungerar som skydd mot rovdjur. Nya EU-direktiv innebär att eltrådarna har så låg spänning att rovdjursstängsel inte längre avskräcker till exempel varg.