Kurt Borg, JRF-bas i Värmland, kräver att det skjuts närmare 30 vargar i länet för att stoppa vargexplosionen.
Foto: Anders Ljung Kurt Borg, JRF-bas i Värmland, kräver att det skjuts närmare 30 vargar i länet för att stoppa vargexplosionen.

JRF i Värmland kräver att 30 vargar skjuts

Jägarnas Riksförbunds distrikt i Värmland, med ordföranden Kurt Borg i spetsen, kräver hårdare tag mot länets vargar. JRF-distriktet vill att det snarast skjuts bort tre familjegrupper i tre revir. Det motsvarar 24-30 vargar.

Även centralt har Jägarnas Riksförbund skrivit till regeringen och begärt förvaltningsjakt på två-tre familjegrupper av varg i västra Värmland.
– Senast har det konstaterats minst två nya revir, Glaskogen och Mangskog. Incidenter med varg och vargobsar, som tidigare inträffade några gånger per månad, har nu ökat till flera per dag vissa dagar. Situationen för lokalbefolkningen upplevs som mer eller mindre hopplös i de områden där etablerade revir existerar, kommenterar Kurt Borg.

Vargexplosion i Värmland
– Vi har här i Värmland från 17 november 2008 fram till dags dato haft 248 vargobservationer. Till detta kommer också ett mörkertal, som vi inte kan uppskatta. Den uppskattade vargstammen totalt torde idag röra sig om 250-300 individer, som hela tiden ökar. Snart föds det ytterligare valpkullar! Myndigheterna måste inse att vi har en vargexplosion i Värmland, förklarar Kurt Borg.
Att skjuta bort tre familjegrupper i tre revir, sammanlagt uppåt 30 vargar, är därför motiverat, anser han.
– Beskattningen skall ske i de områden där det finns mest med varg och där man varit utsatt för varg längst tid. Att söka på några individer här och där har inte gett någon som helst effekt, tillägger Kurt Borg.