Foto: Carina Vallin/Sveriges Domstolar De långa handläggningstiderna på kammarrätten i Sundsvall sätter käppar i hjulen för jakten, tycker Jägarnas Riksförbund.

JRF JO-anmäler kammarrätten i Sundsvall

Kammarrätten i Sundsvall hanterar inte ärenden som handlar om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur tillräckligt skyndsamt, tycker Jägarnas Riksförbund som nu har JO-anmält domstolen.

Jägarnas Riksförbund, JRF, har enligt en egen stickprovsgranskning kommit fram till att när länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur överklagas agerar förvaltningsrätten i Luleå i enlighet med reglerna i jaktförordningen, det vill säga skyndsamt.

Men om en dom i förvaltningsrätten överklagas till kammarrätten i Sundsvall tar handläggningen alldeles för lång tid. Enligt JRF mellan fyra och tolv månader.

Det går att läsa i den JO-anmälan som JRF nu har gjort.

Risk för ökade skador

Där står också:

”De beslut som avses kan antingen vara beslut om skyddsjakt eller licensjakt. När skyddsjakt söks är behovet av snabbt agerande stort då ytterligare skador kan komma om inte myndigheterna agerar brådskande.

Inhiberande av sådana beslut i avvaktan på dom kommer med stor sannolikhet leda till ökade skador och därmed ökade kostnader för såväl enskilda personer som samhället. Vidare är besluten av sådan karaktär att förutsättningarna för jakten är kraftigt förändrade när Kammarrätten väl avkunnar sitt beslut. Problematiken kan även gälla för det motsatta förhållandet om djuret är fällt innan ett beslut är fattat.”

”Viktigt att belysa problemet”

– JO-anmälan är ett trubbigt redskap, eftersom Justitieombudsmannen bara kan kritisera myndigheten. Inte desto mindre tycker vi att det är viktigt att belysa problemet, för just nu sätter handläggningstiden käppar i hjulen för jakten, säger JRF:s riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson.