Foto: Mostphotos JRF vill att det ska bli tydligare att hundar som används på uppdrag av staten, till exempel vid trafikeftersök, ska omfattas av ersättningsreglerna.

JRF kräver högre ersättning för rovdjursskadade hundar

Ägaren bör få ersättning för alla kostnader vid ett rovdjursangrepp. Det skriver Jägarnas Riksförbund i en hemställan till Naturvårdsverket efter att en motion från Värmland väckte frågan under årsstämman 2021.

Bakgrunden är att de ökande rovdjursstammarna har medfört fler skador på jakthundar i samband med rovdjursangrepp.

Täcker kostnader

Hundägarna vänder sig därför till försäkringsbolagen för att lösa försäkringar som täcker kostnaderna vid rovdjursangrepp. Hos Jägarnas Riksförbund, JRF, har medlemmarna automatiskt en försäkring som skyddar hunden vid den händelse den angrips av något av de stora rovdjuren.

Men det faktum att jägarna, i de flesta fall, inte behöver bekosta vården av en hund betyder inte att de går skadelösa. Det ökande antalet angrepp medför att också försäkringspremien går upp.

Krav på staten

Därför kräver JRF nu bland annat att försäkringsbolagen, efter att en hundägare har utnyttjat en försäkring, ska ha rätt att kräva staten på ersättning. Dessutom vill JRF att reglerna ska ändras så att det tydligt framgår att ”hund som används på uppdrag av staten (till exempel på uppdrag av länsstyrelsen eller polisen, både i samband med skyddsjakt och eftersök på trafikskadat vilt) omfattas av reglerna för ersättning även om uppdraget avsett det vilt som orsakar skadan”.

”Skälig ersättning”

– Att få skälig ersättning för sin dödade hund ger dig inte hunden tillbaka, men situationen blir bättre, säger Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på JRF.

Han tillägger:

– Det är skandalöst att jägarkåren och hundägarna är de som till sist får stå för vargskadorna. Detta ska jägarkåren inte behöva betala föra, vare sig direkt eller via försäkringen.