Martin Lundgren, suppleant i förbundsstyrelsen och ordförande för JRF Dalarna, är starkt kritisk till Dalapolisens agerande.
Foto: Privat Martin Lundgren, suppleant i förbundsstyrelsen och ordförande för JRF Dalarna, är starkt kritisk till Dalapolisens agerande.

JRF kräver lägre straff för jaktbrott

Ska harmonisera med allmänna rättsmedvetandet

Flera uppmärksammade polisingripanden mot jägare den senaste tiden har upprört jaktsverige. Nu kräver Jägarnas Riksförbund att lagen ändras för att bättre harmonisera med medborgarnas syn på brott och straff.

Den friande domen mot Karl Hedin – som greps av Nationella insatsstyrkan och var häktad i en månad – hann knappt meddelas förrän ett nytt kontroversiellt polisingripande uppmärksammades.
Det var Svensk Jakt som först skrev om de två jägarna från Rättvik och Lillhärdal som efter ett massivt polistillslag berövades sina vapen och fick sitta ett dygn i fyllecell förra veckan.
Jägarna är misstänkta för fågeljakt från bil.

Flera kritiserade ingripanden
De båda männen motsätter sig helt anklagelserna. För tidningen berättar de om chocken och rädslan i samband med vad de uppfattade som ett brutalt agerande av polisen.
Nyligen inträffade ett annat kritiserat polisingripande, också i Dalarna. Då satte polisen in en helikopter och två skotrar för att utföra en påstådd nykterhetskontroll mot några jaktkamrater som placerade ut saltsten och lastade ett jakttorn. Ingripandet slutade med att en oskyldig man brottades ner i ett dike för vidare transport till polisstationen i Mora medan hans hund lämnades kvar i skogen.

Kräver lagändring för jaktbrott
Det är händelser av det här slaget som har fått Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, förbundsstyrelse att reagera. En debattartikel i Jakt & Jägare följs nu upp med en hemställan till justitieutskottet om att straffen för jaktbrott måste mildras.
JRF påpekar bland annat att hemliga tvångsmedel, som telefonavlyssning, används vid misstankar om jaktbrott. Något som vanligtvis brukar vara förbehållet terrorister och yrkeskriminella personer.
JRF tycker att oproportionerligt stora resurser läggs på utredningar kopplade till misstänkta jaktbrott och konstaterar att sänkta straff för jaktbrott skulle tvinga åklagare och polis att göra rimligare prioriteringar.
Avslutningsvis skriver JRF:s förbundsstyrelse:
”Därför hemställer JRF att straffskalan för jaktbrott och grovt jaktbrott ses över och minskas för att bättre spegla samhällets syn på brotten i förhållande till andra brott.”

”Vi finns där för medlemmarna”
Martin Lundgren, suppleant i förbundsstyrelsen och ordförande för JRF Dalarna, hör till dem som har undertecknat skrivelsen. Han är mycket kritisk till polisens agerande och nämner att han är i kontakt med jägare som har råkat illa ut.
– Det händer inte sällan att medlemmar hör av sig när de känner sig utsatta, säger Martin Lundgren och tillägger:
– Jag välkomnar att de hör av sig, skriv det. Vi finns här för medlemmarna och räcker inte jag till kan de alltid vända sig till kansliet för mer hjälp.
Dina hemtrakter har varit i fokus vid flera kritiserade ingripanden. Har polisen en speciell inställning till jägare i Dalarna?
– Jag tror att det dessvärre kan vara så. Det har länge funnits en föreställning om att illegal jakt skulle vara extra organiserad och förekommande här. Det enda problemet är att polisen aldrig har kunnat styrka sådana teorier.