För att nå avskjutningsmålen i Västra Götaland kräver Jägarnas Riksförbund i länet omedelbar skyddsjakt på älg. Kravet innebär även hård kritik mot hur den nya älgförvaltningen har skötts.
Foto: Matts Bildström

För att nå avskjutningsmålen i Västra Götaland kräver Jägarnas Riksförbund i länet omedelbar skyddsjakt på älg. Kravet innebär även hård kritik mot hur den nya älgförvaltningen har skötts.

JRF kräver skyddsjakt på älg

Jägarnas Riksförbund (JRF) i Västra Götaland kräver omedelbar skyddsjakt på älg. Det är JRF:s distriktsledning i Västra Götaland som vill att länsstyrelsen omedelbart inför skyddsjakt på älg i syfte att nå uppsatta avskjutningsmål.

I skrivelsen till länsstyrelsen anges följande skäl:

”Jägarnas Riksförbunds distriktsledning i Västra Götaland kräver att länsstyrelsen i Västra Götaland omedelbart inför avlysningsjakt på kvarstående älgar inom respektive älgförvaltningsområde (ÄFO). Avlysningsjakten innebär att samtliga jaktlag inom varje ÄFO erhåller tillstånd att fälla områdets kvarstående älgar och länsstyrelsen avlyser jakten när samtliga älgar är fällda.”

Göran Karlsson, JRF-basen i Västra Götaland anser att det brutits mot gällande bestämmelser i älgförvaltningen.

”Misslyckats grovt”
– För JRF är det uppenbart att länsstyrelsen och älgförvaltningsgrupperna misslyckats grovt i planering och upplägg av säsongens älgförvaltning. Emot gällande regelverk har det använts schablonarealer vid registrering och tilldelning. Det har klart visat att adaptiviteten i förvaltningen försvunnit, kommenterar han i ett pressmeddelande.

Ett uppenbart syfte att avregistrera, eller tvinga in mindre områden i skötselområden, har medfört att det hittills endast fällt cirka 72 procent av fjolårets siffror, konstaterar Göran Karlsson.

Oro för enskilda markägare
– Totalt har det endast cirka 65 procent av de uppsatta avskjutningsmålen nåtts, tillägger han.

”JRF ser därför med stor oro på enskilda markägares framtida skogsskador och ökade risker för en ökad granplantering på tallmarker – alltså en total motsats till varför ett nytt förvaltningssystem sjösattes”, skriver JRF i Västra Götaland.