JRF sågar Naturvårdsverkets förslag

Både Jägarnas Riksförbund och Jägareförbundet sågar Naturvårdsverkets förslag till rovdjursförvaltning.
Förbunden efterlyser omedelbar förvaltningsjakt på varg och toleransnivåer – inte miniminivåer – på regional nivå.
– Vargstammen bör frysas tills de nya målen är fastslagna, anser JRF:s generalsekreterare Per Wanström.

Kritiken från jägarorganisationerna mot Naturvårdsverkets förslag om framtida rovdjursförvaltning är hård. Båda förbundens yttranden andas stor besvikelse – snudd på bitterhet – över att den kanske mest kontroversiella frågan inte alls fick något svar: nämligen hur många stora rovdjur det ska finnas.
Båda förbunden kräver omedelbar vargjakt och att tillväxten av dagens vargstam stoppas.

400 vargar i vår
– Det är uppenbart varför vi måste jaga varg, säger Per Wanström.
– Teoretiskt kan vi ha över 400 vargar redan om några månader när vargvalparna föds i de svenska reviren. Och så begraver man jaktbeslutet i en utredning om nivåerna…
– Vilket i värsta fall kan ta tre år.
– Men mest förvånande är ändå varför man inte utrett den här frågan tidigare. Vi har gång på gång efterlyst detta, och frågat vad som ska hända när etappmålet på 20 föryngringar är uppnått. Förra året var det minst 19 föryngringar och det krävdes inga djupare insikter för att förstå vartåt utvecklingen gick.
– Helt oacceptabelt!

Förhalning av jakten
En åsikt som delas av Jägareförbundet, som uttrycker stor besvikelse över att Naturvårdsverket fullständigt negligerat den viktigaste och helt avgörande frågan: Hur många stora rovdjur ska finnas nationellt och regionalt?
”Den tillsatta utredningen uppfattas med rätta av våra medlemmar som ett försök att förhala frågan så att vargstammen ska få möjlighet att fortsätta att växa också under utredningstiden”, skriver Jägareförbundet i sitt yttrande och efterlyser att tydligt tak för vargstammen.

Människan bortglömd
Men de båda jägarorganisationerna vänder sig också mot grundsynen i Naturvårdsverkets förslag, där det genomgående talas om miniminivåer.
”Naturvårdsverkets ensidiga tal om miniminivåer bortser helt från människan och människans förutsättningar i sammanhanget”, konstaterar JRF.
Båda jägarorganisationerna använder istället begreppet toleransnivåer. Det är inte acceptabelt att bortse från människan och människornas förutsättningar i sammanhanget, understryker JRF.
Jägareförbundet är inne på samma linje och skriver i sitt yttrande att ”hela rovdjurspolitiken står och faller med frågan om toleransnivåer”.

Mer makt åt Naturvårdsverket
På samma vis underkänns Naturvårdsverkets förslag om regionaliserad förvaltning, där utgångspunkten var att skapa ett ökat lokalt och regionalt inflytande.
JRF bedömer att Naturvårdsverkets förslag snarare förstärker Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas kontroll över rovdjursförvaltningen.
”En regional förvaltning, där Naturvårdsverket fortfarande tar de yttersta besluten med hänvisning till ett nationellt intresse, riskerar att bli ganska uddlös”, skriver JRF som istället efterlyser former och arbetssätt som ger människor inflytande över besluten.

Samma beslut – nya tjänstemän
Jägareförbundet bedömer att det demokratiska och det regionala inflytandet över rovdjursförvaltningen i det närmaste uteblir om Naturvårdsverkets förslag genomförs. I själva verket, menar förbundet, förändras ingenting i sak. Det blir andra tjänstemän, på annan nivå, som förväntas ta samma beslut som tidigare togs av Naturvårdsverket.
”Naturvårdsverkets förslag kommer inte att minska konflikterna i rovdjursförvaltningen utan riskerar snarare att förvärra en redan infekterad situation”, skriver Jägareförbundet.

Inaveln får inte hindra jakt
Båda förbunden är skeptiska till den betydelse som inaveln och den genetiska statusen fått när det gäller den svenska vargstammens bevarandestatus. Förbunden är också helt eniga om att inaveln inte får bli en förevändning för att låta vargstammen öka.
Men i den här frågan finns en skiljelinje mellan Jägareförbundet och JRF:

Flytta vargar
JRF förhåller sig mycket kylig inför tanken att flytta vargar, liksom inför förslaget att skapa vandringskorridorer från de norrländska renbetesområdena ner till vargområdena i Mellansverige. Dels hänvisar förbundet till att inavelsproblemet är uppförstorat och dels påpekar förbundet att det trots allt kommer invandrare då och då.
Jägareförbundet har en liknande grundsyn men angriper problematiken på ett annat sätt: För det första accepterar inte förbundet att vargstammen tillåts öka med hänvisning till att den är för isolerad. Om samhället ändå anser att det naturliga inflödet av vargar inte räcker måste samhället antingen acceptera inaveln, ”eller vidta konkreta åtgärder för att lösa inavelsproblematiken”, skriver Jägareförbundet.