Jägarnas Riksförbund tycker att Naturvårdsverket ska göra det enklare att jaga säl.
Foto: Shutterstock Jägarnas Riksförbund tycker att Naturvårdsverket ska göra det enklare att jaga säl.

JRF: ”Släpp säljakten fri”

Gör det enklare att jaga säl, tycker Jägarnas Riksförbund i sitt svar på en skrivelse från Naturvårdsverket angående årets skyddsjakt på säl.

För ett par veckor sedan bad Naturvårdsverket bland andra Jägarnas Riksförbund (JRF) om åsikter angående skyddsjakt på säl 2018.
Myndigheten överväger att besluta att 130 vikare får fällas i Norrbotten och Västerbotten, 565 gråsälar utmed Östersjökusten och 360 knubbsälar på västkusten.

”Minska krånglet”

JRF har i dag, onsdag, svarat Naturvårdsverket.
– Vi tycker att man måste minska på krånglet och till exempel ta bort kravet på provtagning, säger Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på JRF.
Likaså tycker JRF att användandet av båt bör underlättas snarare än försvåras, eftersom det är viktigt att ha tillgång till en båt för att ha en chans att på ett enkelt sätt kunna bärga skjutna sälar.
En begränsning som JRF tycker är onödig är att jakten bara får bedrivas inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där sälar har orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen.
– Det är inte den enda faktiska skada som sälar kan orsaka. Även om de inte förstör redskap eller tar fångst så kan de decimera fiskebestånden, vilket innebär en ekonomisk skada för yrkesfiskarna, tycker Jens Gustafsson.

Långt kvar till målet
Förra året beslutade Naturvårdverket att 555 gråsälar fick fällas, men man nådde bara upp till 263. I år föreslås avskjutningsmålet höjas till 565.
Det kommenterar JRF så här:
”Om meningen med skyddsjakten är att ett visst antal sälar ska fällas måste det möjliggöras för ett större jaktligt uttag i de län som hyser jägare som bedriver en aktiv säljakt.”
JRF skriver också:
”För att börja återfå en trovärdig sälförvaltning behöver säljakt släppas fri och försäljning av sälprodukter åter tillåtas.”