Foto: Dan Törnström

JRF värnar viltförvaltningen

Uttalande antogs av enhällig stämma

Jägarnas Riksförbunds årsstämma i Söderköping avslutades på söndagen med ett uttalande som samtliga delegater från de 19 representerade distrikten, samt förbundsstyrelsen, ställer sig bakom. Uttalandet lyder:

För att en meningsfull jakt och nödvändig viltförvaltning ska kunna ske framöver måste Sverige stå upp för sin rätt att själva besluta över frågor som rör vilt och jakt.
Därför uppmanar Jägarnas Riksförbunds stämma, på Söderköpings Brunn 19 juni 2016, Regeringen och andra beslutsfattare att:
– Sträva efter att de omoderna internationella bevarandedirektiven inte påverkar den svenska viltförvaltningen negativt.
– Med kraft driva igenom att den hållbara förvaltningen av naturresurser, som jakt är, ska ske utifrån lokala förutsättningar.
– I alla beslut, respektera äganderätten och låta den styra viltförvaltningen.