Det blir enklare för jägarna om ett enda kort måste tas med på jakten. JRF föreslår ett ”körkort” för jägare, som gäller både för jaktkortsavgiften och behörigheten att ha vapen. 
Foto: Anders Ljung Det blir enklare för jägarna om ett enda kort måste tas med på jakten. JRF föreslår ett ”körkort” för jägare, som gäller både för jaktkortsavgiften och behörigheten att ha vapen. 

JRF vill ha ett ”körkort” för jakt och vapen

JRF, Jägarnas Riksförbund, vill införa ett ”körkort” för landets jägare. Plastkortet ska gälla både för vapentillstånden och visa att jägaren betalt den årliga jaktkortsavgiften. 

Både vapenlicens och jaktkort måste kunna visas upp under jakt. För närvarande måste en jägare tänka på att ta med sig det inplastade jaktkortsbeviset från Naturvårdsverket, tillsammans med ett kvitto på att jaktkortsavgiften betalats in. Dessutom måste jägaren komma ihåg att få med sig rätt licensbevis för de vapen som ska med ut på jakt.

”För krångligt”
För krångligt, tycker medlemmarna i JRF.
Vid den senaste förbundsstämman antogs två motioner.
Den ena motionen föreslog att jaktkortet ska ersättas med ett mer praktiskt bevis för att jägare betalat sin avgift.
Jaktregistret skickar varje år ut ett inplastat kort när avgiften ska betalas, men det saknas bevis på kortet för att pengarna betalats in.
För närvarande krävs att jägare kontaktar jaktregistret för att få ett papper på att avgiften är betald, eller också ska jaktkortet visas upp med ett kassakvitto, eller utskrift från internetbetalningen. 

Körkort för jägare
Nu har JRF skrivit till Naturvårdsverket, som ansvarar för jaktregistret, och föreslår ett ”körkort” för jägare
– Kortet kan förses med ett årligt bevismärke för erlagt avgift, kommenterar Arne Karlsson, JRF:s riksviltvårdskonsulent.
I annat fall kan ”körkortet” visas upp för att kunna göra en kontroll per telefon eller ett dataregister att avgiften betalats.
Det bästa vore om ”körkortet” även gällde för jägarens vapeninnehav, tycker JRF.
Den andra motionen som antagits gäller enklare hantering av tillståndsbevisen för vapen.

Bevis för behörighet att äga vapen
I en skrivelse till Rikspolisstyrelsen föreslår JRF därför att ”körkortet” även visar att jägaren har behörighet att äga vapen.
Skulle någon vilja kontrollera exakt vilka vapen som det finns tillstånd för kan kortet användas för att enkelt kontrollera vapeninnehavet per telefon eller via datorn.
– Kortet kan även ge enklare och snabbare hantering vid köp av ammunition, vapen eller tillståndspliktiga vapendelar hos behöriga handlare, förklarar Arne Karlsson.
– När det blir ett köp mellan enskilda vapenägare kan dessa gå till sitt lokala poliskontor för att med hjälp av kortet få snabbare omregistrering av tillståndsbevisen, tillägger han.
För förra jaktsäsongen, 2007-2008, var det 268 700 som betalade för jaktkortet, 10 000 färre än säsongen före.