Levande grävlingar måste få användas vid prov för grythundar. Det invänder Jägarnas Riksförbund mot en utredning som vill förbjuda grytprov med grävlingar.
Foto: Shutterstock.com Levande grävlingar måste få användas vid prov för grythundar. Det invänder Jägarnas Riksförbund mot en utredning som vill förbjuda grytprov med grävlingar.

JRF vill ha grävling i provgrytet

Av djurskyddsskäl är det viktigt att provverksamheten med levande grävling i gryt får fortsätta. På så sätt kan hundar med olämpligt beteende selekteras bort så att de inte skadar sig själva eller de vilda djuren. Det påpekar Jägarnas Riksförbund (JRF) i remissvaret på djurskyddsutredningens betänkande, Ny djurskyddslag.

Utredningen föreslår att Jordbruksverket ska införa föreskrifter där levande grävlingar förbjuds i samband med grytanlagsprov, något som JRF vänder sig emot.

– Det är viktigt att vi även fortsättningsvis har möjlighet att pröva hundar under kontrollerade former på levande grävling vid prov. Hund och grävling kommer aldrig i kontakt med varandra så ingen skadas, kommenterar Alf Pettersson, regionkonsulent för Jägarnas Riksförbund. Han har skrivit förbundets remissvar.

– Däremot kan man se vilka hundar som är för skarpa och plocka bort dessa. På så sätt skonas både hundar och vilda djur vid praktisk jakt, tillägger Alf Pettersson.

Föreslår översyn av alla prov med vilt
Förutom förslaget om att förbjuda levande grävling vid grytprov vill utredningen ha en översyn när det gäller alla former av prov med levande vilt som vildsvin, hare eller viltfågel.

– Börjar man med att förbjuda alla former av vilt vid prov börjar de bli riktigt farligt. Hur ska vi kunna ta fram välutbildade hundar för viltförvaltning och eftersök om vi inte får möjlighet att pröva hundarna under kontrollerade former? undrar Alf Pettersson.

I remissvaret pekar JRF även på vikten av att kunna hålla välutbildade hundar med tanken på att mårdhunden, en asiatisk invandrare som idag är vanlig i Finland, sprider sig allt mer i Sverige. Mårdhunden kan sprida olika sjukdomar som rabies och dvärgbandmask.

Behöver prov för björn- och svineftersök
– Det är också viktigt att vi har möjlighet att pröva hundar så vi ser att de kan användas vid eftersök på trafikskadat vilt, som exempelvis vildsvin och björn. De kan annars vara mycket farliga om hunden inte fungerar, säger Alf Pettersson.

JRF menar att utredningen inte har belyst konsekvenserna av de föreslagna inskränkningarna i provverksamheten för att få fram väl fungerande hundar, varken när det gäller samhällsnytta eller ur ekonomiskt perspektiv.