Halvautomat, specialgjord för slugpatroner. JRF vill göra det lagligt att använda slugs i både enkelpipiga och flerpipiga hagelgevär samt vid jakt på rådjur. 
Halvautomat, specialgjord för slugpatroner. JRF vill göra det lagligt att använda slugs i både enkelpipiga och flerpipiga hagelgevär samt vid jakt på rådjur. 

JRF vill tillåta slugs vid rådjursjakt

Jägarnas Riksförbund vill göra det möjligt att använda slugs i både enkelpipiga och flerpipiga hagelgevär samt vid jakt på rådjur. Dessutom föreslår JRF att halvautomatiska kulvapen alltid ska få laddas med sex patroner.

Förbundet menar att den tekniska utvecklingen, viltstammarnas utveckling och förändrade jaktförhållanden innebär att reglerna bör anpassas till den praktiska verkligheten.
I dag jagas till exempel vildsvin, dovhjort och mufflon ofta i samband med rådjursjakt med drivande hund. Kombinationen med olika viltarter gör det problematiskt för jägaren att välja rätt beväpning.

Slugs för rådjur
Slugs är tillåtet för de tre första arterna, men inte för rådjur, vilket i praktiken begränsar vapenvalet, alternativt medför större risk för misstag där fel sorts ammunition används. 

Man kan också tänka sig att jägaren tar med flera vapen ut på pass, vilket innebär ett stressmoment och vissa säkerhetsrisker.
Sammantaget anser JRF att det är praktiskt motiverat med slugs för rådjursjakt, samt att den ammunitionen också ska få användas i flerpipiga hagelvapen, inte bara i enkelpipiga, som fallet är i dag.

Tre eller sex skott i halvautomaten
På samma vis är det med kombinationen älg- och björnjakt, något som ökar i takt med att björnstammen och tilldelningarna ökar. När man jagar björn är det tillåtet med halvautomatiska studsare som laddas med maximalt tre skott och när man jagar älg är det tillåtet att ladda med sex skott. Också den regeln är numera opraktisk, konstaterar JRF i sin skrivelse till regeringen.