Mobiliserar mot utökad säljakt. Naturskyddsföreningen försöker stoppa förslaget om att tillåta licensjakt på säl.
Foto: EBFoto/Shutterstock.com Mobiliserar mot utökad säljakt. Naturskyddsföreningen försöker stoppa förslaget om att tillåta licensjakt på säl.

Kamp mot licensjakt på säl

Naturskyddsföreningarna i Sverige, Danmark och Finland mobiliserar för att stoppa licensjakt på knubb- och gråsäl. Istället vill de behålla den begränsade skyddsjakt som finns nu och som ger fiskare rätt att jaga problemsälar.

– Det skulle handla om en brutalt stor licensjakt om man skulle dra ner beståndet mycket för att fånga de här enskilda problemsälarna i samma jakt, säger ordförande för Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson i ett pressmeddelande.

Han tycker att det är en bättre taktik att lösa sälproblemen för yrkesfiskare med att anpassa fiskeredskap och metoder.

Norrbottens kustfiskarförbund är positiva till förslaget om en licensjakt, rapporterar Sveriges Radio i Norrbotten.

Jakten behövs
Ordförande Kjell Strömbäck att ett ökat sälbestånd kan motverkas om jägare skrämmer bort sälarna från fiskeredskapen.

– Det enda jag efterlyser är en större aktivitet i skärgården. Om man anser att det är för hårt kan man avbryta jakten, säger han till Sveriges Radio.

Naturskyddsföreningen ser dock inga problem med att fiskare och sälar konkurrerar om fångesten.

– Inte om man har utgångspunkten att alla arter som finns ska få finnas. Rovdjuren tar både rådjur och älg som människan jagar och sälen tar fisk. Det hör till villkoren att vara människa, säger Mikael Karlsson till Sveriges Radio.

Få aktörer är emot licensjakten
Endast tre av 40 remissinstanser är emot licensjakt på säl. Klubbas förslaget kan det öppna för en utökad jakt under 2014.

– Licensjakt säger ingenting om antalet som får skjutas ska bli fler. Men regelverket skulle bli enklare. I dag har vi exempelvis skyddsjakt på gråsäl i Östersjön och på knubbsäl i Västerhavet. Men det skjuts ändå inte så många som kvoten tillåter, säger Susanne Viker, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, till Göteborgs-Posten.

Antalet sälar ökar
Sälstammen växer. Enligt Naturvårdsverkets inventeringar från 2012 är uppskattningen att det finns upp närmare 40 000 gråsälar på östkusten och 15 000 knubbsälar på västkusten.

För 2013 beslutade Naturvårdsverket om skyddsjakt på 250 gråsälar på östkusten och 90 knubbsälar på västkusten.

Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden (WWF) tillhör de få aktörer som vill stoppa licensjakt på säl.

Siktar in sig på köttet
WWF siktar in sig på att det inte går att avyttra sälköttet för att miljögifter samlas i späcket och köttet smakar illa.

– Vi är inte emot jakt som sådan. Det finns mycket säl och den tål jakt. Men förslaget är ogenomtänkt från början till slut. Det finns ingen tanke eller plan för vad man ska göra med sälarna när man skjutit dem, säger Tom Arnbom, naturvårdsexpert på WWF, till Göteborgs-Posten.

Enklare regelverk för säljakt
Naturvårdsverket fick 2012 uppdraget från regeringen att utreda om det är möjligt att ha licensjakt på säl. Utredningen har gjorts i samråd med Havs- och vattenmyndigheten.

– Licensjakt säger ingenting om antalet som får skjutas ska bli fler. Men regelverket skulle bli enklare. I dag har vi exempelvis skyddsjakt på gråsäl i Östersjön och på knubbsäl i Västerhavet. Men det skjuts ändå inte så många som kvoten tillåter, kommenterar Susanne Viker, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, i Göteborgs-Posten.