Det krävdes votering för att avgöra vem från region norr som skulle sitta som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. Även norra regionens ledamot i valberedningen avgjordes med handuppräckning.
Det krävdes votering för att avgöra vem från region norr som skulle sitta som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. Även norra regionens ledamot i valberedningen avgjordes med handuppräckning.

Kamp om ledamöter från norr

Det blev votering med handuppräckning när det skulle avgöras vilka representanter från norra regionen som skulle bli ledamot i förbundsstyrelsen och sitta i valberedningen.

Conny Sandström omvaldes enhälligt av de 50 ombuden vid JRF-stämman som förbundsordförande på två år.

Även andre vice ordföranden Henrik Tågmark omvaldes för ytterligare två år.

Karl-Axel Falk sitter kvar som förste vice förbundsbas på ett mandat som gäller sedan tidigare.

Men när det gällde platsen som ordinarie styrelseledamot från region norr blev valberedningen utmanad. Kent Henriksson lanserades som motkandidat till Håkan Önneholm. Vid handuppräckningen blev det en stor majoritet för att Håkan Önneholm sitter kvar som ledamot i två år till. Det innebär att Kent Henriksson är kvar som suppleant i styrelsen i ytterligare två år.

Ann-Christin Pettersson från mellanregionen och Gunilla Allansson från syd omvaldes utan mankemang.

Dessutom skulle det väljas tre nya ledamöter till valberedningen – en från varje region.

Harry Fredriksson från mellanregionen valdes. För syd sitter Göte Carlsson. Men det krävdes en votering för att avgöra om Lennart Forsberg eller Karl-Erik Nygren skulle sitta för region norr i valberedningen. Det blev en majoritet för Karl-Erik Nygren.

Anders Lindström är sammankallande i valberedningen.

Lennart Olofsson omvaldes som revisor.

Åke Sandberg och Per Johansson avtackades för sitt arbete i valberedningen.