Ser du skillnaden på en galt, sugga, gylta eller årsgris? Bra cirka tio procent kunde se att den fällda grisen på bilden är en sugga i treårsåldern som väger 90 kilo.
Ser du skillnaden på en galt, sugga, gylta eller årsgris? Bra cirka tio procent kunde se att den fällda grisen på bilden är en sugga i treårsåldern som väger 90 kilo.

Kan du gissa rätt på vildsvinet?

Kan du avgöra kön och uppskatta vikt och ålder på det fällda vildsvinet på bilden? Endast cirka tio procent klarade frågan när Rickard Lundberg la ut bilden på sin sajt.
Att selektera rätt gris är svårt. Till och med när det finns gott om tid att både studera och sikta i en vakkoja.

Att jaga vildsvin är som de flesta vet, en stor utmaning.

Att jaga gris med hund kräver minst 500 hektar för att det skall ske på ett vettigt och jägarmässigt sätt. Sådana marker är ganska sällsynta i vildsvinstäta områden. I de fall det finns sådana marker blir jakten i gengäld alldeles för dyr. Därför blir vakjakt en allt vanligare jaktform när det gäller vildsvin.

För vakjakt krävs egentligen bara några hektar och ett idogt utfodrande med till exempel bröd.

Men när väl grisarna kommer – vet då jägaren vilket djur som är lämpligast att fälla?

Riskerar att sikta på största grisen

Vill jägaren ha en trofégalt finns risken att hårkorset hamnar på det största djuret i flocken.

Men det är bara i extremt sällsynta fall som det största djuret i flocken är en galt. Galtarna sparkas ur flocken vid runt sex månaders ålder, detta för att skydda kultingarna.

Galtar kan ta ihjäl kultingar, eftersom deras sugga då brunstar om. Det ger galten en chans att föra sin säd vidare.

En gylta, eller unggalt, på cirka 50-60 kilo är enligt många det optimala jaktbytet. Det ger gott kött och lagom arbete med utforsling från skogen och slakt.

Blir de större djuren kvar är det dessutom dessa som föryngrar stammen och därmed ger en kraftigare och bättre stam.

Fällda suggor ger klenare stam

När en sugga skjuts, framför allt ledarsuggor, blir övriga gyltor i flocken lättare brunstiga i för tidig ålder. De betäcks och avkomman blir klen. Fällda suggor kan alltså bidra till att få en klen vildsvinsstam.

Det finns rapporter om suggor (egentligen kultingar) som haft foster i sig när de själva bara vägt 50 kilo, vilket är alldeles fel.

Men ser du skillnaden på en galt, sugga, gylta eller årsgris?

Jägaren på bilden är nöjd med sitt byte, trots ett tufft eftersök efter ett olyckligt skott.

Kan du avgöra kön och uppskatta vikt och ålder?

Svaret är en sugga, cirka tre år, som väger 90 kilo.

Då frågan ställdes i en tävling på www.racerback.se var det endast cirka tio procent av deltagarna som svarade rätt.

Suggan var inte kultingförande. Detta konstaterades eftersom suggan inte hade synliga spenar med mjölk.

Grisen sköts i tron om att vara en gylta. Spenar hade synts vid skottillfället.

En anledning till att kultingar saknades kan vara att de avlidit av olika orsaker och suggan inte hade blivit betäckt igen. Mjölkproduktionen avtar då.